Delegaci na WZD RSOiW

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

na kadencję 2018-2023

Lp. Imię i nazwisko Placówka
1. Bożena Kowalska SP Nr 30 w Olsztynie
2. Elżbieta Szydlik SP Nr 10 w Olsztynie
3. Wiesława Białas
SP Nr 2 w Olsztynie
4. Izabela Cymańska-Kasprzyk
ZSE-H w Olsztynie
5. Grażyna Dulczewska
ZS-P w Gietrzwałdzie
6. Katarzyna Dzidziewicz
ZSZiO w Morągu
7. Ewa Klimaszewska-Mazur
III LO w Olsztynie
8. Jadwiga Kabelis
ZSEiT w Olsztynie
9. Irena Kołomak
ZSE w Olsztynie
10. Agnieszka Michniewicz
ZSChiO w Olsztynie
11. Hanna Tyllo
SP Nr 3 w Olsztynie
12. Krzysztof Krupa
ZS-P w Łukcie
13. Marcin Bogdanowicz I LO w Olsztynie
14. Grzegorz Makowski SP Nr 9 w Olsztynie
15. Henryk Domian SP w Ameryce
16. Jacek Ciesielski
SP w Ameryce
17. Eliasz Rafalski
ZSO Nr 7 w Olsztynie
18. Remigiusz Marciniak ZS w Barczewie