Delegaci na WZD RSOiW

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

na kadencję 2014-2018

Lp. Imię i nazwisko Placówka
1. Bożena Kowalska SP Nr 30 w Olsztynie
2. Elżbieta Szydlik SP Nr 10 w Olsztynie
3. Teresa Antczak SP Nr 30 w Olsztynie
4. Katarzyna Jakubowska ZS-P w Bezledach
5. Grażyna Szulc Gimnazjum Publiczne w Dobrym Mieście
6. Małgorzata Bronowska-Waliszewska ZS w Barczewie
7. Ewa Budka ZS Samochodowych w Olsztynie
8. Grażyna Budzyńska ZSO Nr 1 w Olsztynie
9. Iwona Kamińska ZS Samochodowych w Olsztynie
10. Aneta Maszczak ZSO Nr 1 w Olsztynie
11. Danuta Lasiuk ZS w Jezioranach
12. Grażyna Borys ZS Specjalnych w Olsztynie
13. Marcin Bogdanowicz I LO w Olsztynie
14. Izabela Cymańska-Kasprzyk ZSE-H w Olsztynie
15. Henryk Domian ZSPG w Ameryce
16. Kazimierz Kisielew SP w Bukwałdzie
17. Janusz Koc SP Nr 1 w Barczewie