Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Borowskiego

Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że zmarł nasz Kolega
śp. Jan Borowski
wieloletni Przewodniczący MOZPO NSZZ „Solidarność” w Braniewie.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Św. w Sanktuarium Krzyża Świętego w Braniewie
5 grudnia (środa) o godz. 13.00.
W uroczystości wezmą udział przedstawiciele Rady RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie wraz z pocztem sztandarowym.

Pozdrawiam
Bożena Kowalska