Kondolencje dla naszej Koleżanki Elżbiety Szydlik z powodu śmierci Teścia

„Co nam pisane, nigdzie zapisane nie jest.

Zbyt nagle się to dzieje i nieprzewidzianie.

To nas zastaje nie przygotowanych”.

 

Drogiej Koleżance

Elżbiecie Szydlik

Zastępcy Przewodniczącego

Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie oraz

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

 wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Teścia – Stanisława Szydlika

składają najbliżsi współpracownicy oraz członkowie RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

i MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie.

Previous Article
Next Article