Delegaci na WZD RSOiW

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

na kadencję 2023-2028

Lp. Imię i nazwisko Placówka
1. Bogdanowicz Marcin
I LO w Olsztynie
2. Chyl Jolanta
II LO w Olsztynie
3. Cymańska-Kasprzyk Izabela
ZSE-H w Olsztynie
4. Domian Henryk
SP w Ameryce w Olsztynie
5. Dulczewska Grażyna
ZS-P w Gietrzwałdzie
6. Jakubowska Katarzyna
ZS Budowlanych w Olsztynie
7. Kabelis Jadwiga
ZSEiT w Olsztynie
8. Kowalska Bożena
SP 30 w Olsztynie
9. Marcinkowski Jarosław
ZSChiO w Olsztynie
10. Olender Beata
SP 30 w Olsztynie
11. Pawłowski Grzegorz
SP Nr 22 w Olsztynie
12. Perfikowska Monika
ZS w Barczewie
13. Reszka Bożena
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
14. Szydlik Elżbieta
SP Nr 10 w Olsztynie
15. Wirchanowicz Agnieszka
ZSM-E w Olsztynie
16. Wojciechowska Elżbieta
SOSW w Olsztynie
17. Wróblewski Maksymilian
SP 6 w Olsztynie
18. Życzko Leszek
ZS Ekonomicznych w Olsztynie