Odeszła ś.p Teresa Zaworowska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odeszła od nas

 

ś.p Teresa Zaworowska

 

nasza Koleżanka, działaczka NSZZ „Solidarność”.

Zasłużona dla  rozwoju oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego.

Wyjątkowo życzliwa, szczera i zawsze służąca ludziom w potrzebie.

 Człowiek wielkiego serca i wielkich zasług.

 

Od roku 1980 aktywnie działała w strukturach Związku na szczeblu szkoły: wieloletnia Przewodnicząca Koła NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie, na szczeblu Regionu: w latach 1999-2010 Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania oraz w latach 1998-2010 Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty w Olsztynie; na szczeblu kraju: w latach 1999-2010 członek Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Była też pracownikiem naukowo – dydaktycznym na Wydziale Mechanicznym Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Inicjatorka powołania Warmińsko – Mazurskiego Forum Parlamentarzystów na rzecz wspierania reformy systemu edukacji oraz członek zespołu d/s szkolnictwa zawodowego oraz zespołu d/s awansu zawodowego nauczycieli przy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Dbała o ochronę praw pracowniczych, służyła poprawie warunków pracy i płacy pracowników oświaty na terenie regionu Warmińsko – Mazurskiego.

Za pracę na rzecz ”Solidarności”, za poświęcenie i przedkładanie zasady ”Pro publico bono” nad sprawy prywatne i za działalność na rzecz rozwoju i utrwalania demokracji w Polsce została odznaczona Złotą Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność”, zaś za szczególne zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia i żalu oraz słowa otuchy

w trudnych chwilach Rodzinie i Najbliższym

składają w imieniu

Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

                                             Elżbieta Szydlik                             Bożena Kowalska

                                     Zastępca Przewodniczącego                     Przewodnicząca

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dn. 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 12.45 wystawieniem Urny z Prochami w kaplicy przy ul. Poprzecznej, skąd o godz. 13.15 nastąpi wyprowadzenie. Ceremonia pochowania odbędzie się na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej.

 

 

 

 

Previous Article
Next Article