Odeszła ś.p. Joanna Ozdarska

 Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszej Koleżanki

Joanny Ozdarskiej

Wieloletniej Przewodniczącej Koła NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie oraz członka Zarządu MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składają w imieniu Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

   Zastępca Przewodniczącego               Przewodnicząca

             Elżbieta Szydlik                         Bożena Kowalska

 

 

                

 

Previous Article
Next Article