Ostatnie pożegnanie ś.p Teresy Zaworowskiej

            Z żalem zawiadamiamy, że wczoraj 26.04.2022 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe naszej byłej Przewodniczącej Teresy Zaworowskiej. W imieniu struktur NSZZ „Solidarność” pożegnała Teresę Joanna Kuryło następującymi słowami:

 „Droga Rodzino zmarłej ś.p Teresy, Szanowni zebrani, Uczniowie, Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy,  Nauczyciele, Pracownicy oświaty,

Są tutaj reprezentanci Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” z Panem Przewodniczącym, Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania,  związkowcy, samorządowcy. Ta obecność nas wszystkich, potwierdza jak cenioną osobą była ś.p Teresa Zaworowska.

W miejscu Jej spoczynku dajemy świadectwo pamięci, szacunku i żalu. Czas i to co nieuchronne pokonuje każdego.

W różnych etapach życia, robimy to co uważamy za ważne, potrzebne, konieczne. Nie tylko by wpływać na własny los, na rodzinę, ale by zmieniać na lepsze otaczającą nas rzeczywistość. Teresa była taką osobą. W swoim życiu oddziaływała nie tylko na najbliższych, których bardzo kochała, ale będąc odważną, wrażliwą społecznie osobą, włączyła się w odnawianie olsztyńskiej oświaty. 

Jako nauczycielka, wychowawczyni, związkowiec  NSZZ „Solidarność”, kształciła młodych ludzi ucząc ich godności, sumienności, odpowiedzialności. W pracy związkowej, pełniąc różne funkcje, na szczeblu swojej szkoły ZSME, miasta, województwa, a także w strukturach krajowych,  dbała o wizerunek pracowników oświaty i godne warunki ich pracy.

Tereniu, w swojej działalności starałaś się rozwiązywać niekiedy bardzo trudne sprawy zawodowe, a także życiowe innych ludzi. Zawsze byłaś otwarta, by wysłuchać, doradzić, pomóc. Współpraca z Tobą Tereso była dla mnie ważna , oparta na szacunku
i zrozumieniu, owocowała dobrymi decyzjami. Dlatego właśnie Ciebie poprosiłam, abyś kontynuowała pracę związkową, gdy ja podjęłam funkcje samorządowe. 

Działalność Twoja Tereniu trwałe wpisała się w historię NSZZ „Solidarność „.

W imieniu swoim i RSOiW NSZZ „Solidarność ” składam wyrazy współczucia  najbliższej rodzinie, łącząc się w bólu.

Żałuję,  że Terenia nie będzie już wspierać nas swoją radą, życzliwością, uśmiechem. 

Pozostajesz Tereso w naszej pamięci i sercach”.

 

Previous Article
Next Article