Zmarł Stefan Kubowicz

26 września 2019 r. zmarł Stefan Kubowicz. Człowiek, który całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi oraz idei Solidarności.
Wieloletni przewodniczący Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, skarbnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniami: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” (przyznany przez XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”), Honorowej Statuetki „Przyjaciel Oświaty” (przyznany przez Radę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”), Zasłużony dla Regionu Małopolskiego (przyznany przez Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego).

Previous Article
Next Article