PDF Drukuj Email

 

 

KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad  Rady KSOiW w dniach 16-17 lutego br.

 

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się dalszego wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i w konkursach na dyrektorów szkół. NSZZ „Solidarność” przedstawiło MEN propozycje wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Uczestnicząca w obradach Rady poseł Marzena Machałek – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – zadeklarowała pomoc w sprawie doprecyzowania zapisów w Karcie Nauczyciela w celu całkowitego wyeliminowania tzw. godzin karcianych.

 Podczas dwudniowych obrad członkowie Rady KSOiW omówili stan prac w grupach roboczych Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Przypomnijmy, w ramach Zespołu pracuje pięć grup roboczych:

1.      Finansowanie oświaty.

2.      Wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

3.      Awans zawodowy nauczycieli.

4.      Czas i warunki pracy nauczycieli.

5.      Status zawodowy pracownika placówki oświatowej.

Na jednym z posiedzeń grupy roboczej przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawili kilka wariantów znaczącego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi (m.in. „wyjęcie” dodatku za wysługę lat z minimalnego ustawowego wynagrodzenia). Po 1 kwietnia br. rząd RP ma przedstawić harmonogram realizacji podwyżek płac w oświacie do 2020 r. Jest to efekt spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z premier Beatą Szydło kilka miesięcy temu.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty,

które odbyło się  30 stycznia 2017 roku w CPS Dialog w Warszawie

  

Zakończenie prac Zespołu przewiduję na koniec marca, w kwietniu dalsze konsultacje społeczne przedstawionych propozycji zmian prawa oświatowego, tak aby jak najszybciej zostały one skonkretyzowane w stosownych aktach prawnych i weszły w życie – takimi słowami minister edukacji narodowej Anna Zalewska rozpoczęła kolejne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

Tematem przewodnim tego spotkania przedstawicieli związków zawodowych, samorządów terytorialnych i ministerstw był status zawodowy dyrektora szkoły, nauczycieli i innych pracowników oświaty wykonujących pracę bezpośrednio z dziećmi. Szczegółowa tematyka, nad którą dyskutowano, wskazując problemy i propozycje ich rozwiązań, znajduje się w załączniku.

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wskazali m.in. na następujące kwestie, które należałoby rozstrzygnąć w pierwszej kolejności:

- określenie jednolitego pensum dydaktycznego dla tzw. nauczycieli specjalistów oraz umieszczenie ich w tabeli w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela wraz z określeniem standardów ich zatrudnienia;

- określenie jednolitego pensum dydaktycznego dla tzw. nauczycieli wspomagających;

- usunięcie z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela, a jego zadania powierzyć nauczycielom;

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

 

KOMUNIKAT  

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”  

w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” przygotowało propozycję znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i zmian w systemie wynagradzania pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych. Zostanie ona przedstawiona na spotkaniu Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty 12 stycznia br

Od listopada 2016 r. trwają prace Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele rządu RP, korporacji samorządowych i reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty. W ramach Zespołu pracuje pięć grup roboczych:

1.      Finansowanie oświaty.

2.      Wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

3.      Awans zawodowy nauczycieli.

4.      Czas i warunki pracy nauczycieli.

5.      Status zawodowy pracownika placówki oświatowej.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Spotkanie Członków Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Olsztynie z Wojewodą W-M Arturem Chojeckim i W-M Kuratorem Oświaty Krzysztofem Markiem Nowackim nt. planowanej reformy oświaty w dniu 7.12.2016r.
 
 
              Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, na którym członkowie oświatowej "Solidarności" mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom tj.: Wojewodzie W-M i W-M Kuratorowi Oświaty. Pytania dotyczyły głównie sytuacji nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w gimnazjach, które po reformie zostaną zlikwidowane.
              W czasie i po spotkaniu Przewodnicząca RSOiW NSZZ "Solidarność" w Olsztynie Bożena Kowalska udzieliła wywiadów dla Radia Olsztyn. poniżej linki:

Nauczyciele mają wątpliwości. Wojewoda uspokaja - Radio Olsztyn
Bożena Kowalska: tempo zmian w reformie edukacji jest zbyt szybkie - wywiad Radio Olsztyn

 
PDF Drukuj Email
KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z  posiedzenia
Rady KSOiW w Dobieszkowie w dniach 17-18 listopada 2016 r.
 
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziła  niezadowolenie z efektów dotychczasowych negocjacji pomiędzy Związkiem a rządem RP dotyczących sytuacji pracowników w związku z wprowadzaniem reformy edukacji. Zaproponowane przez rząd rozwiązania prawne uznała za niewystarczające. NSZZ „Solidarność” będzie kontynuował rozmowy z rządem, w przypadku braku porozumienia nie wyklucza protestu.
Rada KSOiW podtrzymała wszystkie postulaty przedłożone w trakcie negocjacji, w szczególności utrzymania poziomu zatrudnienia i pakietów osłonowych dla pracowników zagrożonych zwolnieniami.
- Naszym celem jest obrona miejsc pracy oraz godne wynagrodzenia pracowników oświaty.  Pamiętając o doświadczeniach ostatnich ośmiu lat, w tym braku jakiegokolwiek dialogu społecznego, NSZZ „Solidarność” zdecydował się na wykorzystanie szansy, jaką dają negocjacje. Jednak, w przypadku braku porozumienia, nie wykluczamy przeprowadzenia akcji protestacyjnych – stwierdzają członkowie Rady w stanowisku skierowanym do rządu RP.
            Rada KSOiW zaapelowała do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który będzie obradował w przyszłym tygodniu o poparcie postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania skierowanych do rządu w związku z wprowadzaniem zmian w prawie oświatowym. Nauczyciele i inni pracownicy szkół zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” oczekują od rządu Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązań prawnych, które zabezpieczą miejsca pracy pracowników oświaty.
            Rada rozpatrzyła projekty uchwał i stanowisk z WZD KSOiW we Wrocławiu, m.in. przyjęła apel do rządu o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie przedmiotu „prawo oświatowe” jako obowiązkowego na wszystkich wyższych uczelniach pedagogicznych.
Ponadto członkowie Rady zaapelowali o rozszerzenie zakresu zapisów ustawy- Karta Nauczyciela obejmujących pracowników realizujących zadania pedagogiczne, zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy, w celu poprawy warunków pracy i płacy tych pracowników.

                  Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”
 
                                                                  Wojciech Jaranowski
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 5