Prezydium RSOiW

Członkowie Prezydium Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na kadencję 2023-2028

Imię i nazwisko delegata MOZPO
Elżbieta Szydlik – przewodnicząca Olsztyn
Marcin Bogdanowicz – zastępca przewodniczącej
Henryk Domian – sekretarz
Renata Andruszkiewicz – sekretarz
Wilkasy
Jerzy Ewertowski – sekretarz
Iława