MKO

Członkowie Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

na kadencję 2023-2028

Lp. Imię i nazwisko Szkoła/Placówka
1. Bogdanowicz Marcin
I LO w Olsztynie
2. Budka Ewa
ZS Samochodowych w Olsztynie
3. Chyl Jolanta
II LO w Olsztynie
4. Cymańska-Kasprzyk Izabela
ZSE-H w Olsztynie
5. Domian Henryk
SP w Ameryce
6. Emilian Joanna
ZS-P w Łęgajnach
7. Gajewski Wojciech
SP 3 w Dobrym Mieście
8. Jakubowska Katarzyna
ZS Budowlanych w Olsztynie
9. Kabelis Jadwiga
ZSEiT w Olsztynie
10. Kisielew Kazimierz
SP w Bukwałdzie
11. Krakowiak-Pajor Anna
SP 14 w Olsztynie
12. Kasprzak Andrzej
ZS-P nr 1 w Olsztynie
13. Lewicka Joanna
SP 29 w Olsztynie
14. Marcinkowski Jarosław
ZSChiO w Olsztynie
15. Oknińska Katarzyna
ZS-P w Stawigudzie
16. Olender Beata
SP 30 w Olsztynie
17. Olender Ewa
SP 7 w Olsztynie
18. Osik Bożena
WM ODN w Olsztynie
19. Pawłowski Grzegorz
SP 22 w Olsztynie
20. Perfikowska Monika
ZS w Barczewie
21. Radtke Bożena
Urząd Gminy w Purdzie
22. Reszka Bożena
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
23. Rychlik Joanna
SP 9 w Olsztynie
24. Smosarski Andrzej
ZSO nr 6 w Olsztynie
25. Szydlik Elżbieta
SP Nr 10 w Olsztynie
26. Tokarzewska Ewa
SOSW w Żardenikach
27. Wirchanowicz Agnieszka
ZSM-E w Olsztynie
28. Wojciechowska Elżbieta
SOSW w Olsztynie
29. Wróblewski Maksymilian
SP 6 w Olsztynie
30. Życzko Leszek
ZS Ekonomicznych w Olsztynie