Delegaci na WZD KSOiW

Delegaci na WZD Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023-2028

 

Imię i nazwisko delegata MOZPO
Elżbieta Szydlik
Olsztyn
Marcin Bogdanowicz
Henryk Domian
Jerzy Ewertowski Iława