Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 14.11.2018r. w Warszawie

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty
z 14 listopada 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego w Warszawie

Sukces „Solidarności”: minister Zalewska wycofuje regulaminy oceniania ze szkół. Kryteria oceny pracy nauczyciela, jak i wskaźniki do nich będzie określał minister edukacji w rozporządzeniu, a nie dyrektor szkoły. Wprowadzenie takiej poprawki obowiązujących przepisów dotyczących oceniania pracy nauczycieli zaproponowała minister edukacji Anna Zalewska podczas spotkania ze związkami zawodowymi, które odbyło się 14 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.
Decyzja szefowej MEN to odpowiedź na przedstawione przez KSOiW NSZZ „Solidarność” negatywne opinie dotyczące rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli. Przypomnijmy, że „Solidarność” krytycznie zrecenzowała już sam projekt zmian jeszcze w marcu tego roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymało szereg pism, w których KSOiW NSZZ „Solidarność” wyraziła negatywne stanowisko w tej sprawie, domagając się usunięcia niekorzystnych przepisów. Postulaty „Solidarności” wraz z opiniami (dotyczącymi także zmian odnoszących się do oceniania pracy nauczycieli) zostały również przedstawione minister Annie Zalewskiej w sierpniu i we wrześniu, a ostatnio tydzień temu podczas spotkania zespołu trójstronnego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Wtedy też przewodniczący „Solidarności” pracowników oświaty Ryszard Proksa ostro skrytykował wprowadzone przez minister Annę Zalewską zmiany, między innymi dotyczące systemu oceniania pracy nauczycieli.
Spotkanie związkowców z minister Anną Zalewską trwało zaledwie 45 minut. Szefowa resortu edukacji zapowiedziała, że zaproponuje w Senacie poprawkę, na „której zależało związkom zawodowym”.
– Wykreślamy z ustawy (o finansowaniu zadań oświatowych, artykuł 76) ustępy od 14 do 18, które mówią o regulaminach. Rzeczywiście stało się tak w szkołach, że przepisy wydawały się proste, a spowodowały ogromną biurokrację. Nie możemy na to pozwolić. Umówiliśmy się na tę poprawkę, na pracę nad rozporządzeniem, bo chcemy, by jak najszybciej to się skończyło, czyli od stycznia 2019 roku – dodała Anna Zalewska.
Szefowa resortu edukacji zapowiedziała, że kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi odbędzie się w grudniu. „Solidarność” domaga się rozmów na temat podwyżki wynagrodzeń, ale także realizacji innych postulatów.

Olga Zielińska
Rzecznik KSOiW NSZZ „Solidarność”

Komentarze

Ryszard Proksa
– Cieszymy się z decyzji minister Anny Zalewskiej dotyczącej likwidacji regulaminów oceniania pracy nauczycieli na poziomie szkół. To krok w dobrą stronę, ale to tylko częściowe załatwienie sprawy. Nie popieramy między innymi pomysłu minister Anny Zalewskiej dotyczącego utworzenia kolejnej oceny pracy nauczyciela i warunków przyznawania dodatku 500+. Uważamy, że tylko nieliczni będą mogli się o niego ubiegać. Dlatego powinien on zostać zlikwidowany. Pieniądze wyasygnowane na ten cel powinny być na przykład przeznaczone na godziny do dyspozycji dyrektorów, aby zlikwidować godziny „pokarciane”.

Roman Laskowski
– Dobrze, że minister Anna Zalewska w końcu usłyszała nasze postulaty, przecież artykułowaliśmy je od dawna. Uważamy jednak, że to dopiero początek drogi zmierzającej do zmiany zapisów prawnych dotyczących oceny pracy nauczyciela i związanego z tym dodatku 500+, a także procentowych wskaźników do poszczególnych ocen. Podczas spotkania z minister edukacji podkreśliłem jednak, że domagamy się realizacji najważniejszego postulatu „Solidarności”, czyli podniesienia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Wszystkie kwestie przez nas podnoszone są ważne, nie należy jednak zapominać o postulacie najważniejszym, czyli płacowym.

Monika Ćwiklińska
– Minister Anna Zalewska przyznała, że była pod wrażeniem przedstawionego jej 150- stronicowego regulaminu kryteriów oceny, który obowiązuje w jednej ze szkół. Potwierdziła, że trzeba skończyć z biurokracją. Według naszej oceny tę biurokrację sama spotęgowała. „Solidarność” zaopiniowała negatywnie proponowane zmiany dotyczące oceniania pracy nauczycieli jeszcze w fazie projektu. Minister edukacji podjęła dobrą decyzję, ale to dopiero pierwszy krok. Domagamy się również likwidacji kolejnego stopnia oceny i związanego z nią dodatku 500+. Te pieniądze należy przeznaczyć na „stażowe” lub na likwidację godzin „pokarcianych”.

Ewa Roszyk
– To krok naprzód. Myślę, że nauczyciele przyjmą decyzję szefowej resortu edukacji z dużym zadowoleniem. Dobrze by było jednak, gdyby kolejne decyzje pani minister zmierzały do zmiany sposobu oceniania pracy nauczyciela. Proces oceniania pracy nauczyciela powinien mieć „ręce i nogi”. Poza tym obstajemy przy realizacji naszego najważniejszego postulatu, czyli godnej, a nie żebraczej, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Trzeba rozmawiać o pieniądzach! Praca nauczyciela powinna być doceniona.

Previous Article
Next Article