35 lecie powstania RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie świętowała 7 października 2016r. swoje trzydziestopięciolecie.

Jubileuszowe spotkanie odbyło się w wypełnionej po brzegi sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie. Licznie przybyli na uroczystość związkowcy zrzeszeni w oświatowej „Solidarności”, a także zaproszeni goście: Pani Wioletta Śląska-Zyśk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Jarosław Słoma – I Zastępca Prezydenta Olsztyna, Pani Bożena Ulewicz – Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Pan Wojciech Cybulski – Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty,  Pan Zdzisław Fadrowski – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Ksiądz Kanonik dr Adam Bielinowicz Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej, Pan Marek Przybysz Zastępca Przewodniczącego Regionu Warmińsko – Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie oraz gospodarz Pan Andrzej Borkowski Wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie.
Szczególnie miło było nam powitać dyrektorów szkół i placówek z Olsztyna i okolicznych gmin, którzy licznie przybyli na naszą uroczystość.
To dzięki uprzejmości i gościnności pani Dyrektor Teresy Taradejny gospodarza szkoły i Pana Dyrektora Andrzeja Borkowskiego mieliśmy tak wspaniałą oprawę muzyczną naszej gali.
Spotkanie było okazją nie tylko do przypomnienia historii powstania RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, szczególnie okresu jej tworzenia i pierwszych lat działalności, ale również do wyróżnienia najbardziej aktywnych działaczy i członków „oświatowej” Solidarności na Warmii i Mazurach.
Związkowcy otrzymali też od zaproszonych gości podziękowania za dotychczasową działalność i życzenia wszelkiej pomyślności na przyszłość.  Życzenia złożyli: Wioletta-Śląska-Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojciech Cybulski Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty, Jarosław Słoma Zastępca Prezydenta Olsztyna i Bożena Ulewicz Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Na wniosek RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie Minister Edukacji Narodowej przyznała 28 Medali Komisji Edukacji Narodowej, które wręczył zasłużonym nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
1. Agnieszka Andrzejczyk
2. Aldona Kleszczewska
3. Ewa Napiórkowska
4. Anna Maria Jaworska
5. Dorota Alicja Bielkuńska
6. Elżbieta Renata Dumańska
7. Ewa Siejk
8. Bożena Turczyn
9. Małgorzata Roguszewska
10. Izabela Górska
11. Agnieszka Tomaszewska
12. Katarzyna Błędowska
13. Halina Kaziulewicz
14. Roman Horodyski
15. Małgorzata Zalewska
16. Elżbieta Pawlina
17. Marianna Szmigielska
18. Krystyna Maszkiewicz
19. Małgorzata Pachucka
20. Małgorzata Zielska
21. Agnieszka Wymentowska-Derezińska
22. Katarzyna Edyta Kuczewska
23. Robert Iłowiecki
24. Beata Gajda
25. Ewa Zając
26. Barbara Deptuła
27. Wiktor Parciak
28. Maria Zabielska

Najbardziej wyróżniającym się związkowcom za: znaczące zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania, znaczące zasługi dla NSZZ Solidarność w dziedzinach jego działalności, kreowanie w środowisku oświatowym właściwej postawy moralno-społecznej, działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku, pomoc w realizacji materialnych, społecznych i kulturalnych potrzeb członków Związku Jerzy Ewertowski Członek Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” wręczył 16 Złotych i 77 Srebrnych Odznak Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Odznaki Złote KSOiW NSZZ „Solidarność” otrzymali:
1.    Elżbieta Szydlik
2.    Maria Rasińska
3.    Mirosław Zduńczyk
4.    Szymon Werra
5.    Dariusz Maciorowski
6.    Ewa Bienia
7.    Andrzej Zdanowski
8.    Janina Juszkiewicz
9.    Bożena Reszka
10.    Dorota Gol
11.    Jadwiga Kabelis
12.    Ewa Klimaszewska-Mazur
13.    Bogusława Datta
14.    Jacek Ciesielski
15.    Mirosław Mikołajczyk
16.    Ewa Głusiec

Odznaki Srebrne KSOiW NSZZ „Solidarność” otrzymali:

1.    Cezary Krywiczanin
2.    Danuta Gutysz
3.    Dorota Gajda
4.    Agnieszka Karanowska
5.    Barbara Tybuś-Banaś
6.    Hanna Wnuk
7.    Anna Dąbkowska
8.    Dorota Kotula
9.    Krystyna Banasiuk
10.    Jolanta Lachowicz
11.    Leszek Życzko
12.    Sławomir Szydłowski
13.    Stanisław Malinowski
14.    Małgorzata Tatol
15.    Katarzyna Kuczewska
16.    Józef Czapliński
17.    Elżbieta Wakszyńska
18.    Małgorzata Śmieciuch
19.    Maciej Karanowski
20.    Lidia Bryk
21.    Jolanta Kaszubowska
22.    Jolanta Różańska
23.    Anna Kleniewska
24.    Ewa Obiedzińska-Werra
25.    Zbigniew Krajczyński
26.    Stanisław Masłowski
27.    Anna Obrycka
28.    Urszula Hougay
29.    Lech Gromadzki
30.    Robert Iłowiecki
31.    Małgorzata Jabłońska
32.    Witold Parciak
33.    Jolanta Kozubowska
34.    Antonina Kozak
35.    Iwona Piórkowska
36.    Andrzej Lewandowski
37.    Krzysztof Krupa
38.    Halina Kadelska
39.    Ewa Karolczyk
40.    Wiesława Białas
41.    Hanna Ogonowska
42.    Grażyna Borys
43.    Joanna Lewicka
44.    Katarzyna Jurkian
45.    Alina Borowa
46.    Waleria Czołgoszewska
47.    Wanda Piwońska-Kosiorek
48.    Izabela Cymańska-Kasprzyk
49.    Alicja Langowska
50.    Urszula Cybowska
51.    Krystyna Kalinowska
52.    Bożena Osik
53.    Jolanta Loret
54.    Marcin Bogdanowicz
55.    Aneta Maszczak
56.    Marzanna Moszczyńska
57.    Danuta Płócienniczak
58.    Katarzyna Dzidziewicz
59.    Jolanta Ryba
60.    Hanna Zygmuntowicz
61.    Kazimierz Kisielew
62.    Danuta Stefańska
63.    Katarzyna Jakubowska
64.    Maria Tokarczyk
65.    Grażyna Szulc
66.    Ewa Walczak
67.    Maria Tomczyk
68.    Renata Andruszkiewicz
69.    Zbigniew Zajączkowski
70.    Agnieszka Kowalewska
71.    Zygfryd Wrzesień
72.    Wioletta Wolak
73.    Tomasz Wysocki
74.    Józef Zieliński
75.    Janusz Koziatek
76.    Jan Borowski
77.    Jarosław Śmieciuch

Bożena Kowalska Przewodnicząca RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie przybliżyła obecnym kalendarium powstania i obecne funkcjonowanie naszej Sekcji.
Istotnym elementem uroczystości było wystąpienie pierwszej działaczki oświatowej „Solidarności” – Pani Joanny Kuryło – długoletniej Przewodniczącej RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, która podzieliła się z zebranymi wspomnieniami o Grażynie Langowskiej – twórczyni Sekcji i jej pierwszej przewodniczącej.
Szczególnie miło było nam powitać na naszej uroczystości zasłużonych działaczy oświatowej „Solidarności”: Pana Ryszarda Krępułę, Pana Romualda Trębskiego i Panią Hannę Hołownia.
Gościliśmy na uroczystości także Przewodniczących Międzyzakładowych i Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”:
1)     z Kętrzyna Panią Ewę Głusiec
2)    ze Szczytna Panią Mariolę Godzinę
3)    z Wilkas Panią Renatę Andruszkiewicz
4)    z Ostródy Panią Annę Laskowską
5)    z Mrągowa Pana Mirosława Mikołajczyka
6)    z Pisza Pana Mirosława Zduńczyka
7)    z Iławy Pana Jerzego Ewertowskiego
8)    z Ełku Pana Dariusza Maciorowskiego
9)    z Ostródy Pana Janusza Jaworskiego
10)    z Rucianego Nida Pana Janusza Koziatka

Uroczystość uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie.

Z okazji XXXV lecia RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie została wydana Jubileuszowa „Rota” – Biuletyn Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania wydawany w latach 80 i 90 XX wieku.
Obecna wersja jest w dużej mierze przypomnieniem tekstów  zamieszczonych w wydaniu z okazji XXV lecia RSOiW NSZZ „Solidarność”w Olsztynie. Natomiast upływ czasu sprawił, ze wydłużone zostało Kalendarium, uzupełnione zostały wypowiedzi przewodniczących, pojawiło się wiele nazwisk nowych działaczy związkowych i dołączone zostały historyczne wydania „Roty” oraz dokumenty z lat 1980-81 i późniejszych udostępnione ze zbiorów będących w posiadaniu RSOiW, a także prywatnych Joanny Kuryło, Cecylii Walec, Teresy Stefanowicz, Bożeny Kowalskiej.

Previous Article
Next Article