Apel Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” do organów nadzoru pedagogicznego w przedmiocie realizacji ramowych planów nauczania z 10.11.2020 r.

Apel Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do organów nadzoru pedagogicznego w przedmiocie realizacji ramowych planów nauczania.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do organów nadzoru pedagogicznego o przeciwdziałanie procederowi dowolnego ograniczania przez dyrektorów szkół godzin ponadwymiarowych w arkuszach organizacyjnych w trakcie nauki zdalnej. 

Nie jest obiektywnie możliwe, aby podstawa programowa, dla której organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydał opinię w przedmiocie niezbędnej liczby zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2020/2021 mogła być zrealizowana prawidłowo w sytuacji, gdy dyrektorzy szkół pod pretekstem epidemii COVID-19 ograniczyli liczbę godzin ponadwymiarowych. 

UZASADNIENIE

Do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” napływają niepokojące sygnały w przedmiocie wdrażania przez niektóre ograny prowadzące szkoły tzw. „planów restrukturyzacji zatrudnienia” polegających na ograniczaniu godzin ponadwymiarowych w trakcie realizacji przez nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w swoich wytycznych wskazują, że godziny ponadwymiarowe mają charakter fakultatywny i możliwe jest ich dowolne „zmniejszanie” w trakcie roku szkolnego.   

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od początku pandemii dementowała antypracownicze opinie i stanowiska kwestionujące zasadność wypłaty nauczycielom godzin ponadwymiarowych. Przypominamy, że wskazany sposób postępowania przedstawicieli organów prowadzących należy rozpatrywać pod kątem złamania następujących przepisów prawa:

 1. naruszenia art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe polegającego na jednostronnej i arbitralnej zmianie arkusza organizacji szkoły na rok 2020/2021 poprzez uchylenie godzin ponadwymiarowych, bez wymaganej prawem opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli,
 2. naruszenia art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe polegającego na jednostronnej i arbitralnej zmianie arkusza organizacji szkoły na rok 2020/2021 poprzez uchylenie godzin ponadwymiarowych, bez wymaganej prawem opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. naruszenie paragrafu 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych poprzez brak realizacji minimalnego wymiaru godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, czego konsekwencją jest uchylenie godzin ponadwymiarowych w arkuszu organizacyjnym szkoły.

Z tych względów wywiedzenie naszego apelu stało się konieczne i jest zasadne. 

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

Otrzymują:

 1. DOLNOŚLĄSKIE Kuratorium Oświaty,
 2. KUJAWSKO-POMORSKIE Kuratorium Oświaty,
 3. LUBELSKIE Kuratorium Oświaty,
 4. LUBUSKIE Kuratorium Oświaty,
 5. ŁÓDZKIE Kuratorium Oświaty,
 6. MAŁOPOLSKIE Kuratorium Oświaty,
 7. MAZOWIECKIE Kuratorium Oświaty,
 8. OPOLSKIE Kuratorium Oświaty,
 9. PODKARPACKIE Kuratorium Oświaty,
 10. PODLASKIE Kuratorium Oświaty,
 11. POMORSKIE Kuratorium Oświaty,
 12. ŚLĄSKIE Kuratorium Oświaty,
 13. ŚWIĘTOKRZYSKIE Kuratorium Oświaty,
 14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kuratorium Oświaty,
 15. WIELKOPOLSKIE Kuratorium Oświaty,
 16. ZACHODNIOPOMORSKIE Kuratorium Oświaty.
Previous Article
Next Article