Komisja Rewizyjna MOZPO

Komisja Rewizyjna MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie w kadencji 2023-28

Lp. Imię i nazwisko Placówka
1. Teresa Antczak – przewodnicząca
SP Nr 30 w Olsztynie
2. Grażyna Dulczewska – członek
ZS-P w Gietrzwałdzie
3. Krzysztof Krupa – członek
ZS-P w Łukcie