Komisja Rewizyjna RSOiW

Komisja Rewizyjna RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie w kadencji 2018-2023

Lp. Imię i nazwisko MOZPO
1. Jarosław Śmieciuch – przewodniczący
Szczytno
2. Krzysztof Krupa – członek
Olsztyn
3. Jacek Ciesielski – członek
Olsztyn