Komisja Rewizyjna RSOiW

Komisja Rewizyjna RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie w kadencji 2023-2028

Lp Imię i nazwisko MOZPO
1. Jarosław Śmieciuch – przewodniczący
Szczytno
2. Jolanta Chyl – członek
Olsztyn
3. Grzegorz Pawłowski – członek
Olsztyn