Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” z 27.04.2020 r.

Warszawa, 27 kwietnia 2020 r.


Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


Koleżanki i Koledzy,
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich struktur, które stwierdziły nieprawidłowości w wypłaceniu pełnego wynagrodzenia nauczycielom na ternie swojej działalności, o pilne wystąpienie do Okręgowej Państwowej Inspekcji Pracy, o stwierdzenie nieprzestrzegania przez pracodawcę prawa pracy w zakresie wynagradzania nauczycieli.
Działanie to jest zasadne w związku w wystąpieniem KSOiW do Głównego Inspektora Pracy, który potwierdził zajęcie stanowiska w w/w sprawie.
Nadmieniam, że Minister Edukacji Narodowej podczas konferencji prasowej jednoznacznie stwierdził , że nie ma podstaw prawnych do niewypłacania pełnego wynagradzania nauczycieli w czasie pandemii, w tym za godziny nadliczbowe . Ponadto stwierdził, iż dokumentacją potwierdzającą wykonanie pracy przez nauczyciela jest wpis w dzienniku elektronicznym.


Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”
Ryszard Proksa

Previous Article
Next Article