Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW oraz ze spotkania z minister edukacji Anną Zalewską 22.08.2018r.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW oraz ze spotkania z minister edukacji Anną Zalewską
w Warszawie 22 sierpnia 2018 r.

Spotkanie przedstawicieli Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z minister Anną Zalewską w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się z inicjatywy szefowej resortu. Przed spotkaniem członkowie Prezydium omówili najpilniejsze i najważniejsze problemy, które należy przedstawić minister Annie Zalewskiej. Zdecydowano, że podczas spotkania w MEN powinny być bezwzględnie poruszone tematy, zawarte w liście najważniejszych postulatów, które sformułowała KSOiW NSZZ „Solidarność” po spotkaniu delegatów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z premierem Mateuszem Morawieckim, które odbyło się 7 sierpnia w Gdańsku. Ta lista została wysłana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Przedstawiciele Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” w trakcie rozmowy z minister Anną Zalewską naświetlili, jakie są nastroje wśród nauczycieli oraz poinformowali, że jest gotowość protestacyjna. Pierwszym tematem, który został podjęty przez przedstawicieli „Solidarności” były kwestie dotyczące podwyżki wynagrodzeń oraz zmiany systemu wynagradzania. Minister edukacji poinformowała, iż nie jest w jej gestii przyjęcie rekomendowanych przez KSOiW NSZZ „Solidarność” rozwiązań dotyczących kwestii płacowych. Niemniej jednak ustalono, że „Solidarność” przedstawi propozycje rozwiązań prawnych dotyczących zmiany systemu wynagradzania, a te minister Anna Zalewska zobowiązała się przekazać premierowi jako temat do dalszych dyskusji.
Omówiono także inne niekorzystne zmiany prawne, a wśród nich dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, likwidacji godzin pokarcianych, urlopu dla poratowania zdrowia. Dyskutowano nad szczegółami przepisów i możliwymi zmianami. Minister wysłuchała uwag i zgodziła się zmienić zapis dotyczący obligatoryjnej oceny pracy nauczyciela z trzech na pięć lat. Komunikat szefowej resortu w tej sprawie ma się ukazać na stronie MEN w przyszłym tygodniu. W trakcie dyskusji ustalono, że KSOiW NSZZ „S” przedstawi w trybie pilnym konkretne zmiany w przepisach prawnych dotyczących podniesionych kwestii. Nowe propozycje zmian w przepisach prawnych minister edukacji zobowiązała się przedstawić premierowi.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”
Olga Zielińska

 

Previous Article
Next Article