Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” z posiedzenia Komisji Krajowej 29.08.2018r.

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z posiedzenia Komisji Krajowej z 29 sierpnia 2018 r. w Gdańsku.

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwrócił się z apelem do szefa Komisji Krajowej Piotra Dudy o wsparcie w dialogu z premierem Mateuszem Morawieckim i rządem PiS, dotyczącym najważniejszych postulatów oświatowej „Solidarności”. W obradach Komisji Krajowej, które odbywają się 29–30 sierpnia, uczestniczyli także minister Elżbieta Rafalska, szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednocześnie przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Stanisław Szwed, sekretarz stanu, reprezentujący ten sam resort ,oraz poseł PiS Janusz Śniadek.

– Wielokrotne rozmowy z minister edukacji Anną Zalewską na temat problemów związanych z oświatą oraz poinformowanie o tym także premiera Mateusza Morawieckiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Trudno jest nam przebić się z naszymi postulatami, dlatego prosimy o wsparcie w naszych działaniach przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudę – powiedział przewodniczący KSOiW.Ryszard Proksa zaprezentował zebranym najważniejsze problemy dotyczące oświaty i postulaty, które były przedstawiane minister Annie Zalewskiej oraz premierowi Morawickiemu. Poinformował zebranych, że postulaty zostały skierowane do premiera po spotkaniu szefa rządu z członkami Komisji Krajowej, które odbyło się 7 sierpnia. Krótko potem minister Anna Zalewska poprosiła przedstawicieli KSOiW NSZZ „Solidarność” o spotkanie, podczas którego zwróciła się z propozycją przedstawienia przez „Solidarność” zmian w konkretnych zapisach nowych przepisów prawnych. Termin, jaki wyznaczyła był niezwykle krótki, zaledwie dwa dni. Takie propozycje zostały przedłożone. Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej przyszła bardzo szybko – po dwóch dniach. Niestety w odpowiedzi na przedstawione propozycje „Solidarności” nie ma konkretów. Są jedynie ogólniki. Odnosi się wręcz wrażenie, że minister Anna Zalewska nie tylko nie odniosła się do konkretnych propozycji KSOiW NSZZ „Solidarność”, ale prawdopodobnie nawet ich nie przeczytała.

Oświatowa „Solidarność” uważa, że dialog prowadzony z minister edukacji narodowej Anną Zalewską, dotyczący najważniejszych naszych postulatów, jest pozorowany i nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Stąd apel przewodniczącego KSOiW Ryszarda Proksy do władz Komisji Krajowej i jej szefa Piotra Dudy o wsparcie w działaniach.

Na dzień 31 sierpnia zostało zaplanowane posiedzenie Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”, na której zapadną strategiczne decyzje dotyczycące dalszych działań w oświacie.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Olga Zielińska

Previous Article
Next Article