Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 08.05.2020 r.

Warszawa, 08.05.2020r.

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia decyzje o likwidacji szkół podejmowane w ostatnim czasie przez kuratorów, wojewodów i Ministra Edukacji Narodowej.Oburza nas fakt, że praktyka taka kłóci się z deklarowaną w programach wyborczych obecnego rządu ochroną małych szkół. Placówki takie mają ogromne znaczenie dla środowiska lokalnego, sprzyjają bezpiecznemu kształceniu i wychowaniu uczniów w przyjaznej atmosferze.

KSOiW NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się takim praktykom prowadzącym do likwidacji miejsc pracy dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, zwłaszcza w tak trudnym okresie, z jakim mamy obecnie do czynienia. Uważamy, że takie działania stanowić mogą przyzwolenie dla jednostek samorządu terytorialnego do likwidacji kolejnych szkół w ramach szukania oszczędności.Dlatego domagamy się podejmowania przez władze oświatowe właściwych i wyważonych decyzji w ww. sprawach oraz uwzględniania opinii NSZZ „Solidarność” i potrzeb lokalnych społeczności.

Przewodniczący KSOiW

NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

Previous Article
Next Article