Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 10.06.2021 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty w dniu 10 czerwca 2021 r. dotyczyło ministerialnych propozycji zmian w systemie awansu zawodowego nauczyciela. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Agata Adamek i Roman Laskowski.

Przedstawiciele KSOiW wyrazili stanowisko, że podstawowym przedmiotem negocjacji powinien być system wynagradzania nauczycieli oraz finansowania oświaty. Nie można rozmawiać o stawianych nauczycielom wymaganiach bez określenia poziomu gratyfikacji za ich spełnienie. A. Adamek i R. Laskowski podkreślili, że przedstawione propozycje komplikują, zamiast upraszczać awans zawodowy nauczyciela. Takie rozwiązania niosłyby jeszcze większy rozrost biurokracji powodując zmniejszenie czasu, który nauczyciele chcieliby poświęcić swoim uczniom. Podczas spotkania ustalono, że do 22 czerwca 2021 r. zostaną przekazane Ministerstwu Edukacji i Nauki uwagi na temat awansu zawodowego nauczycieli.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article