Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 25.08.2023 r.

Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

Zasady współpracy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z Komisją Krajową, podwyżki wynagrodzeń, ZFŚS – obliczanie zwiększonej kwoty świadczenia urlopowego oraz sytuacja po wyborach w KSOiW i KSNiO, to główne tematy poruszane podczas spotkania.

24 sierpnia 2023 r. przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania: Waldemar Jakubowski, Danuta Utrata, Lesław Ordon, Krzysztof Wojciechowski i Izabela Lorenz-Sikorska spotkali się w Gdańsku z Piotrem Dudą, Bogdanem Kubiakiem i Henrykiem Nakoniecznym.
Piotr Duda oficjalnie pogratulował nowemu Przewodniczącemu i członkom Prezydium wygranych wyborów.
Podczas dyskusji na temat możliwości i zasad współpracy Waldemar Jakubowski podkreślił wolę uczestniczenia we wszystkich działaniach dotyczących spraw oświatowych, zwłaszcza pracowniczych, zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas”. Przewodniczący Komisji Krajowej zaznaczył, że zadaniem struktur branżowych są działania na rzecz swoich członków, a rolą Przewodniczącego Komisji Krajowej jest ich wspieranie i zadeklarował wszelką możliwą pomoc.
W ramach spotkania omówiono problem dotyczący tzw. spłaszczenia wynagrodzeń w oświacie, czyli niewielkich różnic w wynagrodzeniu kadry kierowniczej, nauczycieli, administracji i pracowników obsługi. Obecnie wynagrodzenie nie jest adekwatne do ponoszonej odpowiedzialności, zadań i kwalifikacji.
Dyskutowano o zasadach wzajemnych relacji, o sytuacji w KSOiW po wyborach oraz o możliwości wspólnej pracy na rzecz członków związku. Przedstawiciele Komisji Krajowej przekazali informację o działaniach i środkach możliwych do uzyskania na zapobieganie zrównaniu wynagrodzeń wszystkich pracowników oświaty na poziomie płacy minimalnej.
Henryk Nakonieczny przekazał informację o szczegółach porozumienia z rządem w sprawie ZFŚS w związku z różnymi metodami naliczania kwoty wyrównania świadczenia urlopowego.
Materiały te zostaną wykorzystane podczas najbliższego spotkania roboczego w MEIN.
Dobra atmosfera, merytoryczna dyskusja, a przede wszystkim wnioski i możliwość dalszych wspólnych działań dają nadzieję na rozwiązanie problemów pracowniczych w oświacie.

Izabela Lorenz-Sikorska
Sekretarz KSOiW

Previous Article
Next Article