Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 26.01.2021 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania z panią Marzeną Machałek – Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

Przedstawiciele Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz zaproszeni eksperci spotkali się w dniu 26 stycznia 2021 r. z panią Marzeną Machałek – Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Tematem rozmów był unijny projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki o nazwie „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. 

Pani Minister Marzena Machałek przedstawiła koncepcję kompleksowego działania resortu edukacji, zdrowia i rodziny w celu objęcia opieką wszystkich dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością od ich urodzenia do końca edukacji. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące statusu zawodowego pracowników mających powstać centrów pomocy dziecku i rodzinie, kwestia ta jest nadal dyskutowana i nie została przesądzona. Ministerstwo pracuje nad założeniami do ustawy dotyczącej edukacji włączającej, a jej wdrożenie, poprzedzone działaniem pilotażowym,  zapowiada na wrzesień 2022 roku. Niewiadomą na ten moment jest również wprowadzenie zmian w orzecznictwie, co miałoby wpływ na pracę poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Prezydium KSOiW stoi na stanowisku zachowania statusu zawodowego specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych, specjalnych i poradniach psychologiczno – pedagogicznych jako nauczycieli. Popieramy ideę kompleksowej pomocy dzieciom, jednak uważamy, że o rodzaju placówki oświatowej, do jakiej należy skierować dziecko, decydować powinni specjaliści.

W rozmowach Krajową Sekcję reprezentowali: wiceprzewodniczący Zbigniew Świerczek, sekretarz Agata Adamek, Ewa Roszyk, Monika Ćwiklińska oraz w roli ekspertów: Hanna Kasztelan, Anna Rdzanek i Sebastian Dec. 

Minister M. Machałek zadeklarowała chęć dalszych spotkań i rozmów na temat edukacji włączającej.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

 
Previous Article
Next Article