Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 28.01.2021 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Podczas plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 28 stycznia Pan Minister Dariusz Piontkowski przedstawił informację na temat planów Ministerstwa Edukacji i Nauki na 2021 rok. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowała w obradach Monika Ćwiklińska.

Przedstawicielka KSOiW zwróciła uwagę na niewywiązanie się rządu z podpisanego z „Solidarnością” porozumienia mającego gwarantować wprowadzenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli od 2020 roku. Wyraziła oczekiwanie szybkiego podjęcia rozmów w ramach zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Przypomniała również, że przerośnięta biurokracja w oświacie nie tylko nie została zmniejszona, zgodnie z ww. porozumieniem, ale w czasie zdalnej nauki rozrosła się jeszcze bardziej. M. Ćwiklińska nawiązała do spotkania przedstawicieli KSOiW z Panią Minister Marzeną Machałek 26 stycznia, dotyczącego projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. Przypomniała, że Prezydium KSOiW stoi na stanowisku, iż specjaliści pracujący w szkołach ogólnodostępnych, specjalnych i poradniach psychologiczno – pedagogicznych powinni zachować status nauczycieli.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article