Komunikat Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z 24.11.2022 r.

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”


Rada
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność zgodnie z harmonogramem odbyła się Siedlcach w dniach 23 24 listopada 2022 r.
Podczas posiedzenia
przewodniczący Ryszard Proksa poinformował o przebiegu spotkania przedstawicieli Komisji Krajowej z premierem Mateuszem Morawieckim, w którym brał udział. Przewodniczący w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na problemy środowiska oświatowego, a głównie katastrofalną sytuację finansową nauczycieli w obliczu braku waloryzacji płac i galopującej inflacji. Premier zobowiązał się, że w ramach zespołu negocjacyjnego Rząd NSZZ Solidarność, jeden z podzespołów będzie poświęcony oświacie.

Rada
KSOiW ustaliła, że priorytetowymi tematami, które należy poruszyć podczas spotkania związków zawodowych z Ministrem Edukacji i Nauki zaplanowanego na 30 listopada 2022 r. są:
zmiana systemu wynagradzania nauczycieli wraz ze zmianą finansowania oświaty oraz standaryzacją warunków pracy,
przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela.
W czasie obrad M
ecenas Tomasz Gryczan zrelacjonował przebieg uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej protest nauczycieli w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w listopadzie 1981 roku. Przeprowadził również prezentację prawnych aspektów dotyczących uzgadniania regulaminów wynagradzania nauczycieli w gminach i powiatach.


Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article