Komunikat Sztabu protestacyjnego KSOiW NSZZ „Solidarność” z 5.11.2021 r.


Komunikat Sztabu protestacyjnego
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


Sztab protestacyjny
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas spotkania w dniu 5 listopada podsumował dotychczas prowadzoną akcję informacyjną dotyczącą postulatów sekcji oraz propozycji zmian w pragmatyce zawodu nauczyciela przedstawionych przez MEiN 21 września. Odniesiono się również do opinii sekcji na temat informacji przekazanej przez ministerstwo w formie prezentacji 22 października w czasie spotkania Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
Podkreślono
, że najważniejszym postulatem KSOiW jest realizacja Porozumienia z 2019 r. i wypracowanie systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
Jego spełnienie powinno poprzedzić rozmowy w sprawie koniecznych
kompleksowych zmian w całym systemie oświaty.
Sztab u
zależnia podjęcie kolejnych decyzji od wyników działania Komisji Krajowej i rozmów prowadzonych z Rządem RP.


Monika Ćwiklińska
rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article