Komunikat z obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” 02.12.2019r.

Komunikat z obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 02.12.2019r.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” podczas posiedzenia w dniu 2 grudnia 2019r. w Warszawie określiło listę najważniejszych postulatów, które kierować będzie do nowo powołanego Ministra Edukacji Narodowej, zgodnie ze zgłaszanymi problemami przez członków Rady KSOiW w Krynicy Zdrój 20 i 21 listopada 2019 r.Jako priorytet określono realizację porozumienia z rządem z 7 kwietnia. Prezydium oczekuje kontynuacji rozmów dotyczących biurokracji w oświacie oraz pilnego rozpoczęcia prac nad systemem wynagradzania nauczycieli. Prezydium domagać się będzie prowadzenia systematycznych rozmów z przedstawicielami MEN w celu rozwiązywania problemów nurtujących środowisko oświatowe. Lista postulatów –w załączeniu.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article