Komunikat z obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” 15-16.01.2020r.

Komunikat z obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Podczas obrad Prezydium KSOiW w dniach 15–16 stycznia 2020 r. określiło planowaną tematykę i organizację posiedzenia Rady KSOiW w Płocku w lutym b.r. Porządek obrad zostanie przesłany w późniejszym terminie. Dyskutowano na temat informacji medialnych dotyczących ewentualnych zmian w ustawie Karta nauczyciela. Prezydium popiera zmiany służące oświatowemu środowisku, jak przywrócenie art. 88 czy likwidacja rozdziału 10 Odpowiedzialność dyscyplinarna.

Sekretarz Agata Adamek przekazała informacje na temat wystąpienia Ministra Edukacji Narodowej w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącego działań – kierunków i priorytetów w zakresie oświaty i wychowania. Szczegóły tego wydarzenia dostępne są na stronie internetowej sekcji. Zaplanowano również udział przedstawicieli Prezydium w uroczystościach 75 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu – Brzezince 26-29.01.2020 r. oraz spotkaniu w MEN dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w dniu 29.01.2020 r.

W związku z przeniesieniem biura sekcji do Warszawy, podajemy nowy adres naszej siedziby:

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 00-838 Warszawa ul. Prosta 30.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność

Previous Article
Next Article