Komunikat z obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z 21-22.11.2018r. w Krynicy Zdroju

Komunikat z obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”
z 21-22 listopada 2018 r. w Krynicy Zdroju.

Członkowie Rady stanowczo podkreślili, że stanowisko o żądaniu odwołania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji, które przyjęło Walne Zebranie Delegatów w Ostrowcu Świętokrzyskim, jest nadal aktualne. Formuła spotkań z minister Anną Zalewską się wyczerpała – akcentowali związkowcy. Przypomniano, że niemożność prowadzenia konstruktywnego dialogu z szefową resortu edukacji doprowadziło do akcji protestacyjnej „Solidarności” pracowników oświaty w Warszawie, a postulaty KSOiW tam przedstawione nie zostały spełnione. W trakcie burzliwej dyskusji rozważano optymalne warianty form protestu wobec polityki minister edukacji. Uzgodniono, że KSOiW podejmie ogólnopolską akcję protestacyjną, której szczegóły zostaną ujawnione 10 grudnia. Inną ważną kwestią, którą zajęła się Rada Krajowej Sekcji był temat świadczenia przez nauczycieli pracy za darmo. Dowodzono, że w 90 proc. szkół ten problem nadal istnieje. Dlatego też Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” zobowiązała Prezydium do zainicjowania i koordynowania akcji dotyczącej zwalczania łamania prawa, które polega na prowadzeniu przez nauczycieli nieodpłatnych zajęć dydaktycznych. Rada przyjęła także stanowisko w sprawie sytuacji nauczycieli łączących etat w kilku szkołach. Zdecydowano, że konieczne jest zaapelowanie do MEN, aby w porozumieniu z innymi ministerstwami, związkami samorządowymi przeznaczyło środki finansowe na fundusz wspierający nauczycieli, którzy łączą etat w kilku szkołach.

Olga Zielińska
Rzecznik KSOiW NSZZ
„Solidarność”

Previous Article
Next Article