Komunikat z Walnego Zebrania Delegatów KSOiW NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniach 17-19.05.2023 r. w Poroninie

Komunikat


17-19 maja br. w Poroninie odbyło się XXXI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Delegaci z Sekcji Regionalnych i Międzyregionalnych dokonali oceny działalności KSOiW w mijającej kadencji oraz wybrali nowe władze.

Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami ustępującego przewodniczącego Ryszarda Proksy i komisji rewizyjnej. Kolejnym punktem był wybór nowego przewodniczącego. Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów, już w pierwszej turze głosowania wybrany został dr Waldemar Jakubowski z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego. Nowy przewodniczący w swojej prezentacji podkreślił konieczność poprawy komunikacji z członkami związku i szybką reakcję na problemy środowiska oświatowego oraz powołanie zespołów roboczych, w których oprócz członków Rady KSOiW uczestniczyć będą zainteresowani związkowcy. Nowe otwarcie, deklaracja współpracy i konieczność udziału w pracach KSOiW wszystkich przewodniczących sekcji regionalnych lub osób przez nich wskazanych to kolejne punkty z jego programu. Delegaci pozytywnie odpowiedzieli na apel przewodniczącego KSOiW i wszyscy przewodniczący sekcji międzyregionalnych i regionalnych, którzy wzięli udział w wyborach, zostali członkami nowej Rady KSOiW.

Podjęte zostały uchwały i stanowiska m.in. w sprawie wynagrodzeń, promocji szkolnictwa specjalnego.

Delegaci wybrali Radę Sekcji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Gościem WZD KSOIW był Adam Lach przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego. Wybory nadzorowała przedstawicielka Krajowej Komisji Wyborczej Ewa Zydorek sekretarz KK.

Stanowiska Walnego Zebrania Delegatów 17-19.05.2023r. w Poroninie


Izabela Lorenz-Sikorska

SEKRETARZ

Previous Article
Next Article