Komunikat z XXXII Walnego Zebrania Delegatów KSOiW NSZZ „Solidarność”

Komunikat z XXXII Walnego Zebrania Delegatów KSOiW NSZZ „Solidarność”

Przyjęcie uchwały programowej, zaplanowanie działań związanych z sytuacją w oświacie, przekazanie informacji o działaniach Rady i Prezydium KSOiW oraz uroczyste wręczenia Statuetek „Przyjaciel Oświaty”- to najważniejsze zagadnienia poruszane podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

12-13 marca 2024r. w Falentach k. Warszawy odbyło się XXXII Walne Zebranie Delegatów KSOiW. Głównym celem zebrania było przyjęcie uchwały programowej. Inicjatorami i autorami projektu uchwały byli przedstawiciele Sekcji Gdańskiej. Delegaci od maja 2023 roku, a także podczas WZD wnosili propozycje zapisów w uchwale programowej. W punkcie pierwszym siedmiostronicowego dokumentu zawarte zostały sprawy pracownicze i finansowe, tj.: obrona godności zawodu nauczyciela, zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników oświaty i ich uniezależnienie od decyzji politycznych, poprzez wprowadzenie rozwiązania systemowego tj.: powiązanie płac w oświacie z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw lub przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Delegaci podkreślili również, że konieczne jest znaczące zwiększenie nakładów na oświatę, docelowo do 8% PKB. Uchwała zawiera również postulaty związane z emeryturami nauczycieli, omawia problemy związane z kształceniem zawodowym i tzw.: edukacją włączającą i jej negatywnymi konsekwencjami.

W uchwale zawarte zostały zapisy odnoszące się do tradycji, wychowania patriotycznego i podmiotowego wymiaru szkoły. Podkreślono rolę dialogu w edukacji i rzetelne rozwiązywanie spraw bieżących. Wyznaczono zadania związane z promocją i rozwojem związku.
Po przyjęciu uchwały programowej, Przewodniczący KSOiW Waldemar Jakubowski podziękował Wojciechowi Książkowi, który koordynował opracowanie uchwały programowej KSOiW.

Podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów wręczono Statuetki „Przyjaciel Oświaty”. Za wybitne osiągnięcia i pracę związkową w NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, statuetki otrzymali Bożena Kowalska, Anna Talecka, Jadwiga Utecht-Nolbrzak, Wojciech Książek i Andrzej Piegutkowski.

Materiały oraz uchwała programowa zostaną wkrótce przesłane do sekcji regionalnych i międzyregionalnych zrzeszonych w Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Izabela Lorenz-Sikorska

Previous Article
Next Article