Komunikat z zebrania Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 23.08.2023 r.

Komunikat z zebrania Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

W dniu 23 sierpnia odbyło się w Warszawie zebranie Rady KSOiW NSZZ „Solidarność. Przewodniczący Waldemar Jakubowski przedstawił szereg informacji o działalności Prezydium od zakończonego trzy miesiące wcześniej zebrania wyborczego, m.in. omówił stan rozmów z kierownictwem MEiN ws. płacowych, emerytalnych i wielu innych problemów branżowych.
W czasie ostatnich rozmów minister edukacji odrzucił propozycję strony związkowej przyznania podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 30 % od września br. 2023 r., postulując 25-procentowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku.
Ponadto Rada na wniosek Przewodniczącego uzupełniła skład Prezydium o Kol. Jerzego Smolińskiego i wybrała dwie dodatkowe osoby na funkcję wiceprzewodniczącego (Izabelę Lorentz-Sikorską i Danutę Utratę).
Rada przyjęła też wewnątrzzwiązkowe uchwały, w tym najważniejszą dotyczącą preliminarza budżetu Sekcji na drugie półrocze br.
Podczas obrad poruszono też kwestię powołania zespołów problemowych i ponownie zaapelowano o to, by Sekcje i organizacje zakładowe zgłaszały zainteresowane osoby. Mówiono także o przygotowaniach do zjazdu programowego Sekcji, które planowane jest na marzec przyszłego roku.
W czasie dyskusji zwrócono głównie uwagę na to, że w dalszym ciągu rząd zwleka z przyznaniem oświacie satysfakcjonujących podwyżek, że następuje spłaszczenie płac, a w środowisku nauczycielskim narasta coraz większe rozgoryczenie.
Kolejne spotkanie Rady odbędzie się 25 października w Warszawie.

Przewodniczący KSOiW NSZZ
„Solidarność”
dr Waldemar Jakubowski

Previous Article
Next Article