Komunikat ze spotkania grupy roboczej do spraw odbiurokratyzowania pracy szkoły 19.09.2019r.

Warszawa, 19 września 2019 r.

Komunikat
ze spotkania grupy roboczej do spraw odbiurokratyzowania pracy szkoły.

W czwartek 19 września b.r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie grupy roboczej do spraw odbiurokratyzowania pracy szkoły. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Maciej Kopeć, w którym udział wzięli przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkół oraz samorządów. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowały Ewa Roszyk i Anna Dobropolska.
Jako pierwsi swoje stanowiska zreferowali przedstawiciele związków zawodowych. Reprezentanci „Solidarności” podkreślali, że nasz Związek stanowczo domaga się realizacji w trybie pilnym Porozumienia z rządem z 7 kwietnia br. Ewa Roszyk, powołując się na pismo Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”, skierowane 9 września do ministra Dariusza Piontkowskiego w tej sprawie, zaapelowała do niego, aby MEN w trybie natychmiastowym przygotował rozwiązania prawne, które by zgodnie z zapowiedzią rządu, zlikwidowały problem biurokratyzacji.
W odniesieniu do naszego stanowiska przedstawiciele MEN poinformowali, że dobiegają końca prace nad zbiorem aktów prawnych i niebawem zostaną przesłane do konsultacji społecznych. Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, iż projekt dotyczący ewaluacji zewnętrznej kończy się w 2020 r., a od 2015 r. dokumentacja z nim związana została już znaczne ograniczona.
Uczestnicy dyskusji wskazywali na wiele obszarów pracy szkoły, w których funkcjonuje biurokratyzacja. Jak podkreślił wiceminister Maciej Kopeć należy przyjrzeć się tym dokumentom, które są potrzebne, a z których można zrezygnować. Ta kwestia będzie tematem pracy grupy w najbliższym czasie.

Ewa Roszyk
Anna Dobropolska
Krajowa Sekcja
Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article