List otwarty Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela

Siedlce, 23.11.2017 r.

List otwarty
Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela

Ustawa – Karta Nauczyciela to „dziecko” NSZZ „Solidarność”. Jest ona efektem negocjacji NSZZ „S” z ówczesnymi władzami i ma charakter ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, którego bronimy od 35 lat.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas negocjacji projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych doprowadziła do korzystnych zmian w Karcie Nauczyciela, które obejmują:
1. Ujednolicenie pensum dydaktycznego nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego do 22 godzin i nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych do 20 godzin.
2. Usunięcie z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela, zatrudnianego na podstawie Kodeksu pracy.
3. Obowiązek w pierwszej kolejności zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono (w tej samej szkole).
4. Umożliwienie kontynuowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze mniejszym niż ½ etatu.
5. Możliwość uzupełniania etatu w innej szkole w przypadku zatrudnienia w macierzystej szkole poniżej ½ etatu.
6. Możliwość zwiększenia wynagrodzeń nauczycielom praktycznej nauki zawodu.
7. Zatrudnianie nauczycieli w przedszkolach niepublicznych na podstawie umowy o pracę, a nie na umowy cywilno- prawne.

Nadal obowiązuje:
– urlop zdrowotny dla nauczycieli,
– wypłata wynagrodzenia nauczycieli „z góry”,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych,
– nauczyciele publicznych przedszkoli są objęci Kartą Nauczyciela.

Wobec powyższych zapisów nie było planów zmian i nie trwają żadne prace legislacyjne w tym zakresie. Rozpowszechniane plotki o likwidacji ww. uprawnień nauczycieli są bezczelnymi kłamstwami.
Rada KSOiW zgłosiła swoje zastrzeżenia do zapisów w Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących m.in. udzielania urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podejmuje działania przeciwko wprowadzeniu tych niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela. Stosowne wnioski zostały przekazane parlamentarzystom partii rządzącej. Zwróciliśmy się do Prezydenta RP o zawetowanie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność

Previous Article
Next Article