Delegaci na WZD MOZPO

Delegaci na WZD Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na kadencję 2018-2022

Lp Szkoła/placówka Imię i nazwisko delegata
1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Joanna Czerniawska-Wrzosek

Justyna Dowiedczyk

2. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Olsztynie Ewa Tymińska
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olsztynie Wiesława Białas

Agnieszka Tomaszewska

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olsztynie Hanna Tyllo
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Olsztynie Alina Borowa

Anna Iwanowicz

6. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Olsztynie Maksymilian Wróblewski
7. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Olsztynie Ewa Olender

Wioletta Czerwińska

8. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olsztynie Ewa Ruta

Grzegorz Makowski

9. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Olsztynie Elżbieta Szydlik

Luiza Chomicz-Wajda

Roman Horodyski

10. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Olsztynie Monika Fydrych
11. Szkoła Podstawowa Nr 13 w Olsztynie Nina Piotrowska
12. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Olsztynie Bogumiła Kosiewska
13. Szkoła Podstawowa Nr 18 w Olsztynie Małgorzata Biedrzycka

Anna Kopowska-Bezuszko

14. Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie Urszula Skomska

Grzegorz Pawłowski

15. Szkoła Podstawowa Nr 29 w Olsztynie Joanna Lewicka
16. Szkoła Podstawowa Nr 30 w Olsztynie Bożena Kowalska

Katarzyna Jurkian

Małgorzata Witek

Katarzyna Błędowska

Beata Olender

17. Szkoła Podstawowa Nr 33 w Olsztynie Waleria Czołgoszewska
18. Szkoła Podstawowa Nr 34 w Olsztynie Dorota Kołtko

Barbara Suhak

19. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie Anna Sankowska
20. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie Izabela Cymańska-Kasprzyk
21. Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie Małgorzata Magnuszewska
22. Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie Irena Kołomak

Jolanta Kucharska

23. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Jadwiga Kabelis

Teresa Krześlak

24. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie Agnieszka Wirchanowicz

Stefan Siudziński

25. Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie Iwona Kamińska

Ewa Budka

Daniel Burakowski

Szczepan Perfikowski

26. Zespół Szkół Chemicznych

i Ogólnokształcących w Olsztynie

Agnieszka Michniewicz
27. Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie Joanna Ozdarska

Zbigniew Prekiel

28. Szkoła Policealna w Olsztynie Hanna Wójcik
29. Państwowa Szkoła Muzyczna w Olsztynie Urszula Kulig-Cybowska
30. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie Krystyna Kalinowska

Katarzyna Paszkiewicz

31. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olsztynie Elżbieta Wojciechowska

Irena Rymszewicz

32. W-M Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Bożena Osik
33. SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie Jolanta Loret
34. I LO w Olsztynie Marcin Bogdanowicz
35. ZSO Nr 1 w Olsztynie Aneta Maszczak

Mariusz Tyl

Ewa Bednarczyk

36. III LO w Olsztynie Ewa Klimaszewska-Mazur

Agnieszka Kubińska

37. ZSO Nr 3 w Olsztynie Joanna Toczko

Monika Sawczuk

38. ZSO Nr 6 w Olsztynie Andrzej Smosarski

Stanisław Tocewicz

39. ZSO Nr 7 w Olsztynie Eliasz Rafalski

Beata Czerwińska-Dankowska

40. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach Marzanna Moszczyńska

Alicja Dzierzęcka

41. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach Krzysztof Gajewski
42. Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Stawigudzie
Włodzimierz Żukowski
43. Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Miłakowie Paweł Skiba
44. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach Katarzyna Jakubowska
45. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie Grażyna Dulczewska
46. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie Krzysztof Krupa

Jan Nadolny

47. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie Bożena Radtke
48. Szkoła Podstawowa w Ameryce Henryk Domian
49. Szkoła Podstawowa w Kolnie Bogusława Datta
50. Szkoła Podstawowa w Tuławkach Katarzyna Bachura
51. Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie Jolanta Ryba
52. Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie Kazimierz Kisielew
53. Szkoła Podstawowa w Szczęsnem Jolanta Małż
54. Szkoła Podstawowa w Dywitach Joanna Emilian
55. Szkoła Podstawowa w Jonkowie Beata Późniak
56. Szkoła Podstawowa we Wrzesinie Jolanta Śmiarowska
57. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu filia w Bramce Elżbieta Gratunik
58. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olsztynku Jerzy Flisikowski

Elżbieta Łoniewska

59. SP Nr 3 w Dobrym Mieście Bożena Gołębiowska
60. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu Iwona Domarecka
61. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu Danuta Stefańska
62. Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie Kamil Ruciński
63. Gimnazjum w Dobrym  Mieście Katarzyna Włodarska
64. Zespół Szkół w Barczewie Małgorzata Bronowska-Waliszewska

Remigiusz Marciniak

Katarzyna Matyjas

65. Zespół Szkół w Jezioranach Danuta Lasiuk

Sławomira Wójcik

66. SOSW w Żardenikach Ewa Tokarzewska

Krystyna Filipczyk

Jerzy Jakowicz

67. Zespół Szkół Zawodowych w Ostródzie Paweł Kazimierczyk
68. ZSZiO w Morągu Izabela Piotrowska
69. Zespół Szkół w Dobrym Mieście Barbara Kożuszko

Alicja Żak

70. Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach Anna Ulbrych-Kuczmarska
71. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie Jarosław Kutarba