Delegaci na WZD MOZPO

Delegaci na WZD Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na kadencję 2014-2018

Lp Szkoła/placówka Imię i nazwisko delegata
1. Zespół Placówek Edukacyjnych Magdalena Spiel-Kempińska

Joanna Czerniawska-Wrzosek

2. Przedszkole Miejskie Nr 3 Ewa Tymińska
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Grażyna Giedryś

Katarzyna Gałęziewska

Wiesława Białas

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 Hanna Tyllo
5. Szkoła Podstawowa Nr 6 Maksymilian Wróblewski
6. Szkoła Podstawowa Nr 7 Ewa Olender

Stanisław Pachulski

7. Szkoła Podstawowa Nr 9 Grzegorz Makowski

Dorota Buśko

8. Szkoła Podstawowa Nr 10 Anna Marciniak

Anna Urniaż

Elżbieta Szydlik

9. Szkoła Podstawowa Nr 15 Alicja Ostrowska
10. Szkoła Podstawowa Nr 18 Anna Kopowska-Bezuszko

Anna Pochlid

11. Szkoła Podstawowa Nr 19 Anna Sankowska
12. Zespół Placówek Specjalnych Izabela Daszkowska-Dąbrowska

Hanna Ogonowska

13. Szkoła Podstawowa Nr 22 Grzegorz Pawłowski

Barbara Wołosz

14. Szkoła Podstawowa Nr 29 Joanna Lewicka
15. Szkoła Podstawowa Nr 30 Bożena Kowalska

Teresa Antczak

Katarzyna Jurkian

Beata Olender

16. Szkoła Podstawowa Nr 34 Dorota Kołtko
17. Gimnazjum Nr 5 Janina Druszcz
18. Gimnazjum Nr 7 Dorota Gol
19. Gimnazjum Nr 11 Genowefa Ficek
20. Gimnazjum Nr 12 Alina Borowa

Bożena Sosnowa

21. Gimnazjum Nr 13 Waleria Czołgoszewska
22. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Jadwiga Kabelis

Teresa Krześlak

23. Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych Joanna Kowalska

Małgorzata Polkowska

24. Zespół Szkół Ekonomicznych Irena Kołomak

Jolanta Kucharska

Marek Raczkowski

25. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych Izabela Cymańska-Kasprzyk
26. Zespół Szkół Samochodowych Halina Narkiewicz

Iwona Kamińska

Barbara Tymecka

Ewa Budka

27. Szkoła Policealna w Olsztynie Hanna Wójcik
28. Gimnazjum Nr 23 i XII LO Magdalena Korejwo
29. Państwowa Szkoła Muzyczna Jacek Wójcik
30. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Krystyna Kalinowska

Katarzyna Paszkiewicz

31. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Irena Rymszewicz
32. W-M Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ewa Wierczuk

Bożena Osik

33. Specjalny Ośrodek dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie Jolanta Loret
34. I LO w Olsztynie Marcin Bogdanowicz
35. ZSO Nr 1 w Olsztynie Aneta Maszczak

Grażyna Budzyńska

Ewa Adamiak

Mariusz Stępowski

36. III LO w Olsztynie Ewa Klimaszewska-Mazur

Maria Pietkiewicz

37. ZSO Nr 3 w Olsztynie Joanna Toczko
38. ZSO Nr 4 w Olsztynie Grzegorz Salmanowicz
39. ZSO Nr 6 w Olsztynie Dorota Cichocka-Mróz

Sylwia Smyk

40. ZSO Nr 7 w Olsztynie Bożena Budrejko

Eliasz Rafalski

41. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie Janusz Koc

Jolanta Gieczys

Danuta Gnatowska

42. Gimnazjum Nr 1 w Barczewie Remigiusz Marciniak

Małgorzata Bronowska-Waliszewska

43. Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Łęgajnach

Marzanna Moszczyńska
44. ZS P-G w Ameryce Henryk Domian
45. Butryny Krzysztof Gajewski
46. Kolno Bogusława Datta
47. Zespół Szkół w Jezioranach Danuta Lasiuk

Krystyna Banasiuk

Zbigniew Kalisz

48. Stawiguda Danuta Płócienniczak

Włodzimierz Żukowski

49. Zespół Szkół w Tuławkach Jolanta Tyl
50. SP Nowe Kawkowo Jolanta Ryba
51. Gimnazjum w Jonkowie Robert Syrwid

Anna Wasielewska

52. Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Miłakowie

Paweł Skiba
53. PSM w Szczytnie Eugeniusz Koperski
54. Szkoła Podstawowa w Olsztynku Elżbieta Łoniewska

Zbigniew Serowiński

55. SOSW w Żardenikach Krystyna Filipczyk

Ewa Tokarzewska

56. Zespół Szkół Zawodowych

w Ostródzie

Paweł Kazimierczyk
57. ZSZiO w Morągu Małgorzata Redes-Chałanicz

Agnieszka Wymentowska-Derezińska

58. Gimnazjum w Dobrym  Mieście

SP Nr 3 w Dobrym Mieście

Grażyna Szulc

Beata Borys

59. SP Bukwałd Kazimierz Kisielew
60. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie Krzysztof Krupa

Bogdan Morenc

61. Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie Anna Fudala
62. Szkoła Podstawowa w Szczęsnem Jolanta Małż
63. Zespół Szkół w Dywitach Teresa Rukowicz
64. Gimnazjum Nr 2 w Morągu Danuta Stefańska
65. Zespół Szkół Specjalnych

Gimnazjum w Bezledach

Grażyna Borys

Katarzyna Jakubowska

66. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych Wanda Piwońska-Kosiorek

Katarzyna Ostowska

Anna Struk

67. Zespół Szkół w Dobrym Mieście Bogdan Zakrzewski
68. Zespół Szkół w Biskupcu Krzysztof Karmazyn
69. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie Agnieszka Michniewicz
70. Gimnazjum Nr 1 w Morągu Iwona Domarecka
71. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie Grażyna Dulczewska