Delegaci na WZD MOZPO

Delegaci na WZD Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na kadencję 2018-2023

Lp Szkoła/placówka Imię i nazwisko delegata
1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Joanna Wrzosek

Justyna Dowiedczyk

2. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Olsztynie Ewa Tymińska
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olsztynie Wiesława Białas

Agnieszka Tomaszewska

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olsztynie Hanna Tyllo
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Olsztynie Alina Borowa
6. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Olsztynie Maksymilian Wróblewski
7. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Olsztynie Ewa Olender

Wioletta Czerwińska

8. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olsztynie Ewa Ruta

Grzegorz Makowski

9. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Olsztynie Elżbieta Szydlik

Luiza Chomicz-Wajda

Roman Horodyski

10. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Olsztynie Monika Fydrych
11. Szkoła Podstawowa Nr 13 w Olsztynie Nina Piotrowska
12. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Olsztynie Bogumiła Kosiewska
13. Szkoła Podstawowa Nr 18 w Olsztynie Anna Kopowska-Bezuszko
14. Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie Urszula Skomska

Grzegorz Pawłowski

15. Szkoła Podstawowa Nr 29 w Olsztynie Joanna Lewicka
16. Szkoła Podstawowa Nr 30 w Olsztynie Bożena Kowalska

Katarzyna Jurkian

Małgorzata Witek

Katarzyna Błędowska

Beata Olender

17. Szkoła Podstawowa Nr 34 w Olsztynie Dorota Kołtko
18. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie Anna Sankowska
19. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie Izabela Cymańska-Kasprzyk
20. Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie Małgorzata Magnuszewska
21. Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie Irena Kołomak
22. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Jadwiga Kabelis

Teresa Krześlak

23. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie Agnieszka Wirchanowicz

Stefan Siudziński

24. Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie Iwona Kamińska

Ewa Budka

Daniel Burakowski

Szczepan Perfikowski

25. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie Agnieszka Michniewicz
26. Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie
27. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie Krystyna Kalinowska

Katarzyna Paszkiewicz

28. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olsztynie Elżbieta Wojciechowska

Irena Rymszewicz

29. W-M Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Bożena Osik
30. SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie Jolanta Loret
31. I LO w Olsztynie Marcin Bogdanowicz
32. ZSO Nr 1 w Olsztynie Mariusz Tyl

Ewa Bednarczyk

33. III LO w Olsztynie Ewa Klimaszewska-Mazur

Agnieszka Kubińska

34. ZSO Nr 3 w Olsztynie Monika Sawczuk
35. ZSO Nr 6 w Olsztynie Andrzej Smosarski

Stanisław Tocewicz

36. ZSO Nr 7 w Olsztynie Eliasz Rafalski

Beata Czerwińska-Dankowska

37. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach Joanna Emilian
38. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach Krzysztof Gajewski
39. Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Stawigudzie
Włodzimierz Żukowski
40. Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Miłakowie Paweł Skiba
41. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie Grażyna Dulczewska
42. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie Krzysztof Krupa

Jan Nadolny

43. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie
44. Szkoła Podstawowa w Ameryce Henryk Domian
45. Szkoła Podstawowa w Kolnie Bogusława Datta
46. Szkoła Podstawowa w Tuławkach Jolanta Tyl
47. Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie Jolanta Ryba
48. Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie Kazimierz Kisielew
49. Szkoła Podstawowa w Szczęsnem Jolanta Małż
50. Szkoła Podstawowa w Dywitach Teresa Rukowicz
51. Szkoła Podstawowa w Jonkowie Anna Ryżkowska
52. Szkoła Podstawowa we Wrzesinie Jolanta Śmiarowska
53. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu filia w Bramce Elżbieta Gratunik
54. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olsztynku Zbigniew Serowiński
55. SP Nr 3 w Dobrym Mieście Bożena Gołębiowska
56. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu Iwona Domarecka
57. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu Danuta Stefańska
58. Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie Kamil Ruciński
59. Zespół Szkół w Barczewie Małgorzata Bronowska-Waliszewska

Remigiusz Marciniak

60. Zespół Szkół w Jezioranach Danuta Lasiuk

Sławomira Wójcik

61. SOSW w Żardenikach Ewa Tokarzewska

Krystyna Filipczyk

Jerzy Jakowicz

62. Zespół Szkół Zawodowych w Ostródzie Paweł Kazimierczyk
63. ZSZiO w Morągu
64. Zespół Szkół w Dobrym Mieście
65. Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach Anna Ulbrych-Kuczmarska
66. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie Jarosław Kutarba