Delegaci na WZD MOZPO

Delegaci na WZD Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na kadencję 2023-2028

Szkoła/placówka

Imię i nazwisko delegata

Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Beata Chrapowicka
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olsztynie Agnieszka Tomaszewska
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olsztynie Karolina Bartczak
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Olsztynie Lidia Gajewska
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Olsztynie Maksymilian Wróblewski
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Olsztynie Ewa Olender

Wioletta Czerwińska

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olsztynie Joanna Rychlik
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Olsztynie Elżbieta Szydlik

Luiza Chomicz-Wajda

Roman Horodyski

Marta Wawer

Szkoła Podstawowa Nr 13 w Olsztynie Tomasz Porzych
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Olsztynie Anna Krakowiak-Pajor

Wioleta Kamola

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Olsztynie Bogumiła Kosiewska
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Olsztynie Anna Kopowska-Bezuszko
Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie Magdalena Czapla-Rubczewska

Grzegorz Pawłowski

Szkoła Podstawowa Nr 29 w Olsztynie Joanna Lewicka

Agnieszka Mieczkowska

Szkoła Podstawowa Nr 30 w Olsztynie Bożena Kowalska

Beata Olender

Małgorzata Witek

Teresa Antczak

Janusz Klimczewski

Szkoła Podstawowa Nr 34 w Olsztynie Dorota Kołtko

Katarzyna Truszkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie Andrzej Kasprzak

Agnieszka Bujalska

Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie Marzena Szarkiel-Witkiewicz
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie Izabela Cymańska-Kasprzyk
Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie Katarzyna Jakubowska
Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie Marek Wołoch

Leszek Życzko

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Jadwiga Kabelis
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie Agnieszka Wirchanowicz

Kazimierz Szymański

Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie Ewa Budka

Barbara Kudyba

Tomasz Matyjas

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie Jarosław Marcinkowski
Państwowa Szkoła Muzyczna  w Olsztynie Jacek Wójcik
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie Jarosław Łapiński

Katarzyna Paszkiewicz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olsztynie Elżbieta Wojciechowska

Waldemar Szarnowski

W-M Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Bożena Osik
Uniwersyteckie XII LO w Olsztynie Tomasz Małek
Kuratorium Oświaty w Olsztynie Bożena Reszka
I LO w Olsztynie Marcin Bogdanowicz
II LO w Olsztynie Jolanta Chyl
III LO w Olsztynie Sławomir Jażdżewski

Maria Pietkiewicz

ZSO Nr 3 w Olsztynie Monika Sawczuk
ZSO Nr 6 w Olsztynie Andrzej Smosarski
Przedszkole Miejskie w Barczewie Ewelina Majewska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach Joanna Emilian
Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Stawigudzie Katarzyna Oknińska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłakowie Paweł Skiba
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie Grażyna Dulczewska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie Krzysztof Krupa

Bogdan Morenc

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie Bogumiła Retkiewicz
Szkoła Podstawowa w Ameryce Henryk Domian
Szkoła Podstawowa w Tuławkach Mariola Duch
Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie Jolanta Ryba
Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie Kazimierz Kisielew
Szkoła Podstawowa w Szczęsnem Jolanta Małż
Szkoła Podstawowa w Dywitach Teresa Rukowicz
Szkoła Podstawowa w Jezioranach Krystyna Banasiuk

Piotr Smoleński

Szkoła Podstawowa w Jonkowie Anna Ryżkowska
Szkoła Podstawowa w Spręcowie Artur Jaworski
Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu
Elżbieta Gratunik
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olsztynku Zbigniew Serowiński
SP Nr 3 w Dobrym Mieście Wojciech Gajewski
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu Iwona Domarecka
Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie Anna Fudala
Urząd Gminy w Purdzie Bożena Radtke
Zespół Szkół w Barczewie Monika Perfikowska

Remigiusz Marciniak

SOSW w Żardenikach Ewa Tokarzewska

Jerzy Jakowicz

Krystyna Filipczyk

ZSZiO w Morągu Ewa Regimowicz-Róg
Zespół Szkół w Dobrym Mieście Anna Osiak
Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach Anna Ulbrych-Kuczmarska
V LO w Olsztynie Anna Struk

Beata Czerwińska-Dankowska