Delegaci na WZD Regionu W-M

Delegaci na WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”

na kadencję 2014-2018

 

Lp. Imię i nazwisko Placówka
1. Bożena Kowalska SP Nr 30 w Olsztynie
2. Elżbieta Szydlik SP Nr 10 w Olsztynie
3. Teresa Antczak SP Nr 30 w Olsztynie
4. Katarzyna Jakubowska ZS-P w Bezledach
5. Danuta Lasiuk ZS w Jezioranach
6. Grażyna Szulc Gimnazjum Publiczne w Dobrym Mieście
7. Marcin Bogdanowicz I LO w Olsztynie
8. Krzysztof Krupa ZS-P w Łukcie
9. Henryk Domian ZSPG w Ameryce