Delegaci na WZD Regionu W-M

Delegaci na WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”

na kadencję 2018-2023

Lp. Imię i nazwisko Placówka
1. Bożena Kowalska SP Nr 30 w Olsztynie
2. Elżbieta Szydlik SP Nr 10 w Olsztynie
3. Izabela Cymańska-Kasprzyk
ZSE-H w Olsztynie
4. Ewa Klimaszewska-Mazur
III LO w Olsztynie
5. Danuta Stefańska
SP Nr 2 w Morągu
6. Ewa Budka
ZS Samochodowych w Olsztynie
7. Marcin Bogdanowicz I LO w Olsztynie
8. Henryk Domian
SP w Ameryce
9. Jacek Ciesielski
SP w Ameryce