Delegaci na WZD Regionu W-M

Delegaci na WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”

na kadencję 2023-2028

Lp. Imię i nazwisko Placówka
1. Bogdanowicz Marcin
I LO w Olsztynie
2. Cymańska-Kasprzyk Izabela
ZSE-H w Olsztynie
3. Domian Henryk
SP w Ameryce
4. Emilian Joanna
ZS-P w Łęgajnach
5. Jakubowska Katarzyna
ZS Budowlanych w Olsztynie
6. Olender Beata
SP 30 w Olsztynie
7. Reszka Bożena
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
8. Szydlik Elżbieta
SP 10 w Olsztynie