MKO

Członkowie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników

Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na kadencję 2014-2018

 

Lp. Imię i nazwisko Placówka
1. Achranowicz Paweł I LO w Olsztynie
2. Białas Wiesława SP Nr 2 w Olsztynie
3. Bogdanowicz Marcin I LO w Olsztynie
4. Borowa Alina Gimnazjum Nr 12 w Olsztynie
5. Ciesielski Jacek ZSP-G Ameryka
6. Cybowska Urszula PSM w Olsztynie
7. Cymańska-Kasprzyk Izabela ZSE-H w Olsztynie
8. Czołgoszewska Waleria Gimnazjum Nr 13 w Olsztynie
9. Datta Bogusława ZS Kolno
10. Domian Henryk ZSP-G Ameryka
11. Druszcz Janina Gimnazjum Nr 5 w Olsztynie
12. Dzidziewicz Katarzyna ZSZiO w Morągu
13. Ficek Genowefa Gimnazjum 11 w Olsztynie
14. Flisikowski Jerzy SP Olsztynek
15. Fudala Anna ZSR Ostróda
16. Gajewski Krzysztof ZSP w Butrynach
17. Gieczys Jolanta SP Nr 1 w Barczewie
18. Gol Dorota Gimnazjum Nr 7 w Olsztynie
19. Jurkian Katarzyna SP Nr 30 w Olsztynie
20. Kabelis Jadwiga ZSEiT w Olsztynie
21. Kalinowska Krystyna Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie
22. Kamińska Iwona ZS Samochodowych w Olsztynie
23. Karolczyk Ewa Zespół Placówek Edukacyjnych

w Olsztynie

24. Kasprzak Andrzej Gimnazjum Nr 15 w Olsztynie
25. Kazimierczyk Paweł ZSZ Ostróda
26. Kisielew Kazimierz SP Bukwałd
27. Klimaszewska-Mazur Ewa III LO w Olsztynie
28. Kołomak Irena ZSE w Olsztynie
29. Korejwo Magdalena XII LO i Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie
30. Kowalska Bożena SP Nr 30 w Olsztynie
31. Kowalska Joanna ZS G-S w Olsztynie
32. Krupa Krzysztof ZS-P Łukta
33. Kułakowska Dorota SOSW w Olsztynie
34. Lasiuk Danuta SP Jeziorany
35. Lewicka Joanna SP Nr 29 w Olsztynie
36. Loret Jolanta SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie
37. Makowski Grzegorz SP Nr 9 w Olsztynie
38. Małż Jolanta SP w Szczęsnem
39. Marciniak Remigiusz Gimnazjum Barczewo
40. Maszczak Aneta ZSO Nr 1 w Olsztynie
41. Moszczyńska Marzanna Zespół Sz-P Łęgajny
42. Ogonowska Hanna Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie
43. Olender Ewa SP Nr 7 w Olsztynie
44. Osik Bożena WM ODN w Olsztynie
45. Ostrowska Alicja SP Nr 15 w Olsztynie
46. Pawłowski Grzegorz SP Nr 22 w Olsztynie
47. Piwońska-Kosiorek Wanda ZSM-E w Olsztynie
48. Płócienniczak Danuta ZS-P Stawiguda
49. Pochlid Anna SP Nr 18 w Olsztynie
50. Rafalski Eliasz ZSO Nr 7 w Olsztynie
51. Reszka Bożena SP Nr 34 w Olsztynie
52. Rukowicz Teresa ZS w Dywitach
53. Ryba Jolanta SP w Nowym Kawkowie
54. Salmanowicz Grzegorz ZSO Nr 4 w Olsztynie
55. Skiba Paweł ZS-P Miłakowo
56. Smosarski Andrzej ZSO Nr 6 w Olsztynie
57. Stefańska Danuta Gimnazjum Nr 2 w Morągu
58. Syrwid Robert Gimnazjum Jonkowo
59. Szydlik Elżbieta SP Nr 10 w Olsztynie
60. Toczko Joanna ZSO Nr 3 w Olsztynie
61. Tokarzewska Ewa SOSW Żardeniki
62. Tyl Jolanta ZS w Tuławkach
63. Tyllo Hanna SP Nr 3 w Olsztynie
64. Tymińska Ewa PM Nr 3 w Olsztynie
65. Wieczyńska Ewa PSM Szczytno
66. Wójcik Hanna Szkoła Policealna w Olsztynie
67. Wróblewski Maksymilian SP Nr 6 w Olsztynie