Prezydium MKO

Członkowie Prezydium Międzyzakładowej Komisji Oświaty

 NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na kadencję 2014-2018

 

Lp. Imię i nazwisko Placówka
1. Bożena Kowalska SP Nr 30 w Olsztynie
2. Elżbieta Szydlik SP Nr 10 w Olsztynie
3. Ewa Klimaszewska-Mazur III LO w Olsztynie
4. Katarzyna Dzidziewicz ZSZiOiPPP w Morągu
5. Marcin Bogdanowicz I LO w Olsztynie
6. Henryk Domian ZSPG w Ameryce