Prezydium MKO

Członkowie Prezydium Międzyzakładowej Komisji Oświaty

 NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na kadencję 2023-2028

Lp. Imię i nazwisko Placówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.