Prezydium MKO

Członkowie Prezydium Międzyzakładowej Komisji Oświaty

 NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na kadencję 2018-2023

Lp. Imię i nazwisko Placówka
1. Bożena Kowalska – przewodnicząca
SP Nr 30 w Olsztynie
2. Elżbieta Szydlik – zastępca przewodniczącego
SP Nr 10 w Olsztynie
3. Ewa Klimaszewska-Mazur – sekretarz
III LO w Olsztynie
4. Izabela Cymańska-Kasprzyk – sekretarz
ZSE-H w Olsztynie
5. Katarzyna Jakubowska – sekretarz
ZS-P w Bezledach
5. Marcin Bogdanowicz – sekretarz
I LO w Olsztynie
6. Henryk Domian – sekretarz
SP w Ameryce