Od 2017 r. Oświatowa „Solidarność” żąda uzależnienia wynagrodzeń nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 wrzesień 2021 r.

Od 2017 r. Oświatowa „Solidarność” żąda uzależnienia wynagrodzeń nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

  • Jako związek zawodowy nie chcemy, aby nauczyciele byli wyłącznie zdani na „łaskawość” i decyzje polityków oraz urzędników samorządowych, którzy kształtują wynagrodzenia w oświacie.

Stanowczo domagamy się realizacji naszego Postulatu, przedstawiając go – od wielu lat – przedstawicielom Rządu:

  • 27 marca 2017 r. „Solidarność” przekazała założenia nowego systemu wynagradzania minister Annie Zalewskiej.
  • 26 września i 11 października 2019 roku podczas dwóch krajowych konferencji prasowych, omawiając nasze propozycje płacowe wskazywaliśmy, że nauczyciele też powinni korzystać ze wzrostu gospodarczego oraz mieć zapewnioną rzetelną i sprawiedliwą waloryzację płac.
  • 25 marca oraz 1 – 7 kwietnia 2019 r. na forum Rady Dialogu Społecznego oraz podczas obrad Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty (26 sierpnia 2019 r.), mimo braku poparcia innych central związkowych, kilkakrotnie zgłaszaliśmy uzależnienie nauczycielskich pensji od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
  • 07.2021r. „Solidarność” zaprezentowała system wynagradzania i przekazała go Zespołowi ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

         Dlatego u progu nowego roku szkolnego chcielibyśmy serdecznie podziękować ZNP za poparcie najważniejszego postulatu NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania, bo powołanie Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” oraz zbieranie podpisów jest znaczącym głosem wzmacniającym Postulaty płacowe Oświatowej „Solidarności”.

 

Previous Article
Next Article