Oświadczenie Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie likwidacji Karty Nauczyciela z 14.04.2023 r.

Oświadczenie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w sprawie likwidacji Karty Nauczyciela


Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się zapowiadanej przez Ministra Edukacji i Nauki w Sejmie RP likwidacji Karty Nauczyciela. W każdym cywilizowanym państwie konieczne jest ustawowe określenie statusu zawodu nauczyciela. Wymaga tego niezwykle ważna jego rola społeczna w wychowaniu i kształtowaniu kolejnych pokoleń Polaków. Permanentne zmiany w pragmatyce zawodu, nakładanie coraz to nowych zadań bez stosownej gratyfikacji, trudne warunki pracy w przepełnionych oddziałach, brak stabilizacji w zawodzie nauczyciela powodują coraz częściej chęć odchodzenia z pracy.

Obserwowany jest również brak napływu do zawodu nowych absolwentów szkół wyższych.

W konsekwencji polska szkoła publiczna stanie się szkołą o niskiej jakości nauczania, z której nastąpi odpływ dzieci dobrze uposażonych rodziców do szkół prywatnych.
Pomysł likwidacji Karty Nauczyciela to kolejny krok na drodze do degradacji polskiej oświaty i obniżenia prestiżu zawodu nauczyciela!
Nie zgadzamy się na zniszczenie Karty Nauczyciela – ogólnokrajowego układu zbiorowego pracy, z wielkim trudem osiągniętego przez NSZZ „Solidarność”!


Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article