Rok 2018 rokiem „Solidarności dla Niepodległej”

Rok 2018 rokiem „Solidarności dla Niepodległej”

Uchwała KK nr 31/17 ws. hasła na rok 2018 

            W związku z przypadającą w roku 2018 setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, zważywszy na wkład Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w przywróceniu naszej Ojczyźnie pełni swobód demokratycznych i przynależnego Jej prawa do suwerennych decyzji wobec jej obywateli, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia świętować jubileuszowy rok  pod  hasłem „Solidarność dla Niepodległej”.  

Gdańsk, 11 grudnia 2017 r.  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article