Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” 23.08.2017r.

Stanowisko
Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie stanu negocjacji z MEN w zakresie statusu zawodowego pracowników oświaty
Warszawa, 23 sierpnia 2017 r.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia stan negocjacji i uzgodnień w sprawie zmian statusu zawodowego nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Dotychczasowy przebieg prac uniemożliwił merytoryczną dyskusję, co skutkuje brakiem rzetelnych i konkretnych propozycji poprawy systemu oświaty, nie pozwala na wypracowanie satysfakcjonujących uzgodnień. W tej sytuacji głos przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w Zespole ds. statusu zawodowego pracowników oświaty nie został uwzględniony w najważniejszych dla nas sprawach:
– zmiany systemu wynagrodzenia uwzględniającego znaczny wzrost płac,
– zmiany systemu finansowania oświaty,
– standaryzacji warunków pracy.
Wobec powyższego żądamy uzgodnienia konkretnego harmonogramu wprowadzania zmian w statusie zawodowym nauczyciela w terminie do 30.09.2017. Przypominamy, że od 2012 r. pogarszają się warunki życia nauczycieli i pracowników oświaty, którzy nie otrzymywali podwyżek, a obecnie nie korzystają ze wzrostu gospodarczego.
W przypadku braku pozytywnych rozwiązań w wyżej wymienionych sprawach, a szczególnie dotyczących podwyżki wynagrodzeń od 1.01.2018 r. w wysokości co najmniej 15%, podejmiemy zdecydowaną akcję protestacyjną.

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

Previous Article
Next Article