Delegaci na WZD KSOiW

Delegaci na WZD Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2023

 

Imię i nazwisko delegata MOZPO
Bożena Kowalska Olsztyn
Elżbieta Szydlik
Henryk Domian
Jerzy Ewertowski Iława