Prezydium RSOiW

Członkowie Prezydium Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na kadencję 2018-2023

Imię i nazwisko delegata MOZPO
Bożena Kowalska – przewodnicząca Olsztyn
Elżbieta Szydlik – zastępca przewodniczącego
Henryk Domian – sekretarz
Olsztyn
Mariola Godzina – sekretarz
Szczytno
Janusz Jaworski – sekretarz
Ostróda