Prezydium RSOiW

Członkowie Prezydium Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na kadencję 2014-2018

 

Imię i nazwisko delegata MOZPO
Bożena Kowalska – Przewodnicząca Olsztyn
Elżbieta Szydlik – Zastępca Przewodniczącego
Ewa Głusiec Kętrzyn
Mariola Godzina Szczytno
Mirosław Mikołajczyk Mrągowo