Zniżki dla członków Solidarności

Członek NSZZ „Solidarność” posiadający Elektroniczną legitymację członkowską może skorzystać z:

 

 • rabatów na stacjach LOTOS
 • 10 % zniżki na ubezpieczenia w PZU, w ramach programu „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”
 • oferty Banku Pekao S.A. dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ „Solidarność”
 • 5% zniżki w marketach JASAM
 • karty rabatowej na stacjach ORLEN

 

Aby skorzystać ze zniżek należy w pierwszej kolejności wyrobić legitymację elektroniczną.

 


 

Osoby, które wyrażą chęć posiadania karty rabatowej LOTOS BIZNES winny złożyć w organizacji związkowej załącznik nr 2 do umowy. (Należy wpisać: nazwisko i imię oraz podpisać się dwa razy u dołu załącznika. Nie wypełniamy rubryki ORGANIZATOR).

 


 

Aby uzyskać dostęp do w/w programu wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać?

 • zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia,
  •    właściciel karty musi występować w umowie, jako ubezpieczony,
  •    zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,
  •    z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka?

 • PZU Auto: AC, OC, NNW Max
  •    PZU Dom
  •    PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne
  •    PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie    ruchome, NNW Rolnika
  •    PZU Wojażer

  Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia, za wyjątkiem ubezpieczenia PZU Wojażer, które może być zawarte na okresy krótsze.

 


 

Warunkiem skorzystania z oferty Banku PKO SA, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę.

 


 

JASAM zobowiązuje się do udzielenia członkom NSZZ „Solidarność” rabatu na 5% na następujących warunkach:

Rabat przysługuje na cały asortyment sklepów stacjonarnych JASAM z wyłączeniem następujących grup towarów: dachy, styropian, cegły, bloczki i wełna. Rabat nie przysługuje także na zamówienia hurtowe oraz na zakup towarów objętych akcją promocyjną lub wyprzedażową.

 


 

Karta Rabatowa ORLENU uprawnia do otrzymania upustu cenowego na następujące produkty i usługi:

– paliwa EFECTA oraz VERVA na Stacjach Paliw PKN ORLEN,

– myjnia automatyczna oraz odkurzacz,

– oleje silnikowe oraz płyny do spryskiwaczy,

– produkty STOP Cafe.

Karta Rabatowa uprawnia Użytkownika do zakupu paliwa w maksymalnej ilości do 300 litrów w jednym miesiącu kalendarzowym. Po przekroczeniu tego limitu upust na paliwo nie będzie naliczany do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wykorzystanie (przekroczenie limitu).

Zasady wydawania karty:

 • Karty Rabatowe będą wydawane na wybranych Stacjach Paliw PKN ORLEN (lista Stacji Paliw w załączeniu).
 • Uprawnionym do otrzymania Karty Rabatowej jest każdy Członek NSZZ „Solidarność” posiadający elektroniczną legitymację członkowską.
 • Podstawą do otrzymania karty na Stacji Paliw PKN ORLEN jest okazanie legitymacji członkowskiej NSZZ „Solidarnośś”.
 • Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania jednej Karty Rabatowej.
 • Koszt wydania Karty Rabatowej dla Użytkownika to 1zł brutto. Koszt regulowany jest na Stacji Paliw PKN ORLEN, wydającej Kartę Rabatową w momencie jej wydania.

Realizacja transakcji:

 • Przed dokonaniem płatności Użytkownik okazuje Kartę Rabatową pracownikowi Stacji Paliw PKN ORLEN.
 • Pracownik Stacji Paliw PKN ORLEN weryfikuje zgodność numeru rejestracyjnego zatankowanego auta z tym przypisanym do karty.
 • Użytkownik dokonuje zapłaty gotówka lub karta płatnicza na Stacji Paliw PKN ORLEN bezpośrednio po zatankowaniu paliwa.
 • Użytkownik za zakupione paliwo będzie uprawniony do otrzymania w chwili zakupu upustu od ceny detalicznej brutto produktów i usług na Stacji Paliw PKN ORLEN.
 • Użytkownik po transakcji otrzyma paragon, a w przypadku chęci uzyskania faktury może być wystawiona jedynie faktura imienna bez numeru NIP Użytkownika.