Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” 19.10.2017r.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad nadzwyczajnej Rady KSOiW w dniu 19 października br. w Warszawie

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na oświatę, co najmniej 15-proc. podwyżki płac nauczycieli od 1 stycznia 2018 r., zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników kuratoriów oświaty. O wsparcie swoich postulatów Rada zaapelowała do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Z żądaniami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zostaną zapoznani posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości w regionach.
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaapelowała do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o wsparcie w realizacji następujących postulatów:
1. Wzrostu nakładów budżetowych na oświatę.
2. Powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
3. Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 proc. od 1 stycznia 2018 r.
4. Poprawy systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół
przez zmianę:
• niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych,
• „wyjęcie” z minimalnego wynagrodzenia ustawowego dodatku za wysługę lat, by dodatek ten nie stanowił składnika minimalnego wynagrodzenia.
5. Podwyższenia wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.
Rada KSOiW stwierdza w apelu skierowanym do KK NSZZ „S”, że dotychczasowe działania mające na celu realizację w/w postulatów nie przyniosły oczekiwanych efektów i wyraziła przekonanie, że konieczne jest wsparcie Komisji Krajowej.
Ponadto Rada KSOiW zobowiązała struktury regionalne do zapoznania parlamentarzystów PiS z jej postulatami.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”
Wojciech Jaranowski

 

Previous Article
Next Article