Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” 27.04.2017r.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW
i spotkania z minister Anną Zalewską 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” omówiło propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, będące wynikiem prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Jeszcze w kwietniu br. premier Beata Szydło przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało propozycje zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w oparciu o wyniki prac Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli (w skład zespołu wchodzili: strona rządowa, korporacje samorządowe i związki zawodowe). Prezydium KSOiW przeanalizowało przedstawione przez MEN propozycje, a następnie na spotkaniu z minister Anną Zalewską przedstawiło swoje uwagi do tego dokumentu.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rząd RP ma przedstawić harmonogram realizacji podwyżek płac w oświacie do 2020 r. jeszcze w kwietniu br. Jest to efekt spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z premier Beatą Szydło kilka miesięcy temu.
Podczas spotkania z panią minister dyskutowano także o procedurach opiniowania przez kuratoria oświaty i związki zawodowe arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018 oraz o przeprowadzaniu konkursów na dyrektorów szkół w oparciu o nowe przepisy, m.in. o nadreprezentacji w składach komisji konkursowych jednej z central związkowych.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”
Wojciech Jaranowski

Previous Article
Next Article