Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” 21.03.2019r.

Komunikat
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z Nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”

-Protest głodowy-

Podsumowanie efektów dotychczasowych negocjacji między Rządem RP i „Solidarnością” oraz strategie kolejnych działań to powody, dla których zwołano 21 marca 2019 r. Nadzwyczajną Radę Krajowej Sekcji i Oświaty NSZZ „S”.
Dobitnie podkreślono, że nie osiągnięto porozumienia między naszym Związkiem a Rządem RP w kwestii realizacji postulatów „Solidarności”, w tym formułowanych przez KSOiW NSZZ „Solidarność”.
Członkowie Rady zdecydowali o kontynuacji protestu okupacyjnego siedziby Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie przez „Solidarność”, który przybrał formę ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Protest okupacyjny w Krakowie ma charakter bezterminowy, co oznacza, że będzie on prowadzony aż do podpisania z Rządem RP satysfakcjonującego „Solidarność” porozumienia.
Jednocześnie postanowiono o zaostrzeniu protestu od poniedziałku 25 marca. Zdecydowano o podjęciu najostrzejszej formy, czyli głodówki.

W związku z ogłoszeniem 4 kwietnia przez Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” (władz krajowych „S”) ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, polegającej na pikietach przed urzędami wojewódzkimi zaapelowano o liczne w nich uczestnictwo. Zaznaczono, że jednocześnie z protestem okupacyjnym w Krakowie „Solidarność” pracowników oświaty przeprowadza procedury sporu zbiorowego w placówkach, w których działają organizacje związkowe naszego Związku.

Olga Zielińska
Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”
534 928 948

Previous Article
Next Article