Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW 6.11.2018r.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW z 6 listopada 2018 r. w Warszawie

Omówienie najważniejszych postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przed spotkaniem Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli, które odbędzie się 8 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie zdominowało obrady wtorkowego (6 listopada 2018 r.) Prezydium.
Członkowie Prezydium ustalili, że podczas spotkania z minister Anną Zalewską będą stanowczo domagać się zmiany zapisu ustawowego dotyczącego świadczenia nieodpłatnej pracy przez nauczycieli (art. 42 ust. 2), wycofania niekorzystnych przepisów dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Uzgodniono, że konieczne jest przywrócenie tzw. godzin do dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych. Prezydium uzgodniło, że najważniejsze postulaty KSOiW dotyczące podwyżki wynagrodzeń oraz zmiany systemu wynagradzania powinny być także poruszone podczas obrad Zespołu Trójstronnego.
Spotkanie Zespołu, według zapowiedzi minister Anny Zalewskiej, ma być poświęcone między innymi ocenie realizacji przepisu art. 10a Karty Nauczyciela. Członkowie Prezydium podkreślili, że będą domagać się od szefowej resortu edukacji likwidacji umów śmieciowych (koniec z umowami terminowymi). Kolejny postulat to zmiana interpretacji przepisów dotyczących uśredniania pensum nauczycieli. Przypominamy, że rzecznik MEN i eksperci tego resortu interpretują przepis dotyczący obliczania pensum w sposób niekorzystny dla nauczycieli.
Ponadto podczas obrad Prezydium omówiono kwestię przystąpienia Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Pracowników Sportu do Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. Podjęto także decyzję o e-głosowaniu w sprawie przyznania Złotej Odznaki KSOiW.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”
Olga Zielińska

Previous Article
Next Article